Pravilnik

Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju kastodi poslova

16.03.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kastodi

1. U Pravilniku o obavljanju kastodi poslova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 99/21 i 121/22) u članku 55. dodaje se nova točka v., koja glasi: v. godišnje i polugodišnje financijske izvještaje,

Službeni glasnik broj 25, 16.03.2023. godine

 

Na osnovu članka 129. stavak (3), članka 254. stavak (3) i članka 260. stavak (1) točka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i članka 53. stavak (2) Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 62/22), Komisija za  hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 3.3.2023. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU KASTODI POSLOVA

 

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obavljanju kastodi poslova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 99/21 i 121/22) u članku 55.  dodaje se nova točka v), koja glasi:

“v) godišnje i polugodišnje fi nancijske izvještaje,”.

(2) Dosadašnje t. v), g) i d) postaju t. g), d) i đ).

 

Članak 2.

U članku 56. u stavku (4) briše se točka i dodaje tekst: “(Obrazac KB-IP-G)”.

 

Članak 3.

U članku 57. u stavku (2) briše se točka i dodaje tekst: “(Obrazac KB-IP, Privitak 1)”.

 

Članak 4.

Poslije članka 57. dodaje se novi članak 57a, koji glasi:

 

“57a.

(1) Kastodi banka dužna je da sačini i dostavi Komisiji godišnji izvještaj o poslovanju organizacijskog dijela banke (Obrazac KB-IF-B, Privitak br. 2), zajedno sa godišnjim fi nancijskim izvještajima banke (Obrazac KB-IF) najkasnije do 30. travnja  za prethodnu godinu, a polugodišnje fi nancijske izvještaje najkasnije do 31. lipnja za tekuću godinu.

(2) Kastodi banka je dužna da dostavi Komisiji revidirane godišnje fi nancijske izvještaje i mišljenje neovisnog revizora  do 30. travnja za prethodnu godinu (Obrazac KB-IF-R).

(3) Izvještaj neovisnog revizora treba da sadrži i mišljenje o poslovanju organizacijskog dijela banke koji obavlja kastodi  poslove”.

 

Kompletan tekst Pravilnika se nalazi u attachment-u

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6-7.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.