Invstiranje javnih sredstava

Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2023. godinu

21.03.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
sredstva

Ovim pravilnikom utvrđuje se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava deponovanih na računima koji čine sistem Jedinstvenog računa trezora u 2023. godini u odobrene investicije definirane Zakonom o investiranju javnih sredstava.

Službeni glasnik RS, broj 26, 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 12. Zakona o investiranju javnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/04)  i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22  i 132/22), ministar finansija donosi

 

P R AV I L N I K

O INVESTIRANJU JAVNIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava deponovanih na računima  koji čine sistem Jedinstvenog računa trezora u 2023. godini u odobrene investicije definirane Zakonom o investiranju javnih sredstava.

 

Član 2.

(1) Pod politikom investiranja podrazumijevaju se postupci:

1) utvrđivanja podataka o raspoloživim novčanim sredstvima,

2) obrade primljenih eksternih i internih podataka neophodnih za donošenje odluka o investiranju sredstava,

3) preduzimanja aktivnosti investiranja.

(2) Pod raspoloživim sredstvima podrazumijevaju se  novčana sredstva koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama, u skladu sa  odredbama člana 2. stav 2. Zakona o investiranju javnih  sredstava (u daljem tekstu: Zakon).

(3) Pod sistemom Jedinstvenog računa trezora podrazumijevaju se računi koji se vode na ime Ministarstva fi nansija,  u skladu sa Zakonom o trezoru.

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
12-13.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.