Pravilnik o izmjenama i dopunama

Pravilnik o sadržaju i izgledu legitimacije pripadnika obezb. i detektivske legitimacije

21.03.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
legitimacija

U Pravilniku o sadržaju i izgledu legitimacije pripadnika obezbjeđenja i detektivske legitimacije (“Službeni glasnikRepublike Srpske”, br. 85/12 i 68/19) u članu 2. u stavu 1. riječi: “nadležnom centru javne bezbjednosti” zamjenjuju se riječima: “nadležnoj policijskoj upravi”, kao i u cijelom tekstu Pravilnika, u odgovarajućem padežu.

Službeni glasnik RS, broj 26, 21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka d), a u vezi sa članom  32. Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i  privatnoj detektivskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 4/12), i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.  115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i 132/22), ministar unutrašnjih  poslova donosi

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I

IZGLEDU LEGITIMACIJE PRIPADNIKA OBEZBJEĐENJA I

DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE

 

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i izgledu legitimacije pripadnika  obezbjeđenja i detektivske legitimacije (“Službeni glasnikRepublike Srpske”, br. 85/12 i 68/19) u članu 2. u stavu 1.  riječi: “nadležnom centru javne bezbjednosti” zamjenjuju se riječima: “nadležnoj policijskoj upravi”, kao i u cijelom tekstu Pravilnika, u odgovarajućem padežu.

U stavu 2. tačka b) mijenja se i glasi:

“b) kopija rješenja kojim se izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova obezbjeđenja ukoliko izdavalac nije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ili certifi kat  o položenom ispitu za obavljanje poslova fi zičke zaštite,”.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Nadležna policijska uprava, po službenoj dužnosti,  vrši provjeru upisa privrednog društva u Centralnom registru preduzetnika, a ukoliko provjeru nije moguće izvršiti  jer upis nije izvršen na području Republike Srpske, stranka  je dužna uz zahtjev iz stava 1. ovog člana priložiti i kopiju  akta o upisu privrednog društva u registar samostalnih preduzetnika”. Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

 

Član 2.

U članu 7. u stavu 2. u tački a) poslije riječi: “poslova,”  dodaju se riječi: “ukoliko izdavalac nije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske,”.

U stavu 2. tačka b) briše se, a dosadašnje t. v) i g) postaju  t. b) i v).

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Nadležna policijska uprava, po službenoj dužnosti,  vrši provjeru upisa privrednog društva u Centralnom registru preduzetnika, a ukoliko provjeru nije moguće izvršiti  jer upis nije izvršen na području Republike Srpske, stranka  je dužna uz zahtjev iz stava 1. ovog člana priložiti i kopiju  akta o upisu privrednog društva u registar samostalnih preduzetnika”

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
13-14.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.