Finansijski izvještaji

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za banke

23.03.2023. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
finansije

(1) Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca fi nansijskih izvještaja za banke i druge fi nansijske organizacije. (2) Pod drugim fi nansijskim organizacijama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se mikrokreditne organizacije, lizing društva, društva za faktoring, štedno-kreditne organizacije i druge fi nansijske organizacije za koje drugim propisima nije utvrđena primjena posebnog kontnog okvira.

Službeni glasnik RS, broj 27, 23.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 94/15 i 78/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22,  56/22 i 132/22), ministar fi nansija donosi

 

P R AV I L N I K

O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH

IZVJEŠTAJA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE

ORGANIZACIJE

 

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma  obrazaca fi nansijskih izvještaja za banke i druge fi nansijske  organizacije.

(2) Pod drugim fi nansijskim organizacijama, u smislu  ovog pravilnika, podrazumijevaju se mikrokreditne organizacije, lizing društva, društva za faktoring, štedno-kreditne  organizacije i druge fi nansijske organizacije za koje drugim  propisima nije utvrđena primjena posebnog kontnog okvira.

 

Član 2.

(1) Pod fi nansijskim izvještajima iz člana 1. ovog pravilnika podrazumijevaju se:

1) Bilans stanja – Izvještaj o fi nansijskom položaju na  kraju perioda,

2) Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period,

3) Bilans tokova gotovine – Izvještaj o tokovima gotovine i

4) Napomene uz fi nansijske izvještaje.

(2) Obrasci fi nansijskih izvještaja iz stava 1. t. 1), 2) i 3)  ovog člana nalaze se u prilozima 1, 2. i 3. ovog pravilnika i  čine njegov sastavni dio.

 

Kompletan pravilnik se nalazi u attachment-u

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
11-24.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.