ograničavanje izloženosti

Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti

13.04.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
izloženist

Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere s ciljem umanjenja rizika i minimalni zahtjevi u upravljanju izloženostima kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju, a koji uključuju ograničenje i upravljanje izloženostima, pri čemu banka može primijeniti stroža ograničenja.

Službeni glasnik RS, broj 35, 13.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 109. Zakona o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i  54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i  člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te  člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta  Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije  za bankarstvo Republike Srpske, na 51. sjednici, održanoj  6.4.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O PRIVREMENIM MJERAMA ZA OGRANIČAVANJE

IZLOŽENOSTI

 

Predmet odluke

Član 1.

(1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere s ciljem umanjenja rizika i minimalni zahtjevi u upravljanju  izloženostima kojima je banka izložena ili bi mogla biti  izložena u svom poslovanju, a koji uključuju ograničenje i  upravljanje izloženostima, pri čemu banka može primijeniti  stroža ograničenja.

(2) Sve banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, kojima  je Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad, dužne su primjenjivati odredbe ove odluke.

(3) Banka je dužna primjenjivati odredbe ove odluke na  pojedinačnoj osnovi, a na konsolidiranoj osnovi u skladu sa  propisima kojima se regulira nadzor na konsolidiranoj osnovi. Defi nicije

 

Član 2.

(1) Centralna vlada – u skladu sa članom 2. stav 1. tačka  20. Odluke o izračunavanju kapitala banaka.

(2) Priznati kapital banke – u skladu sa članom 109. stav  4. Zakona o bankama Republike Srpske.

(3) Izloženost – podrazumijeva izloženost u skladu sa čl.  3. i 4. Odluke o velikim izloženostima.

Ograničenje izloženosti

 

Član 3.

(1) Zbir izloženosti prema svim stranim centralnim vladama i centralnim bankama ili izloženosti prema istima kao  izdavaocima kolaterala ili pružaocima nematerijalne kreditne zaštite, a kojima se dodjeljuje ponder rizika u skladu sa  članom 50. stav 2. Odluke o izračunavanju kapitala banaka,  ne smije prelaziti 100% priznatog kapitala banke.

(2) Kolateralom iz stava 1. ovog člana smatraju se i repo  transakcije ili transakcije pozajmljivanja hartija od vrijednosti drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane.

Prelazne i završne odredbe

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u

“Službenom glasniku Republike Srpske” i primjenjuje se od  30.9.2023. do 31.12.2024. godine ili do opoziva od strane  Agencije.

 

Broj: UO-416/23

Banjaluka 6. aprila 2023. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.