izmjena i dopuna odluke

Planovi oporavka banke i bankarske grupe

13.04.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
banka

U Odluci o planovima oporavka banke i bankarske grupe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 116/17 i 26/22) u članu 17. dodaje se novi stav 4, koji glasi: “(4) Izvještaj koji interna revizija banke sačinjava na osnovu aktivnosti iz stava 3. ovog člana banka je dužna dostaviti Agenciji najkasnije do 30.11. tekuće godine”

Službeni glasnik RS, broj 35, 13.04.2023. godine

 

Na osnovu čl. 101–105. Zakona o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka  b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike  Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i  4/17), te člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka  b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor  Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 51. sjednici,  održanoj 6.4.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLANOVIMA OPORAVKA

BANKE I BANKARSKE GRUPE

 

Član 1.

U Odluci o planovima oporavka banke i bankarske grupe  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 116/17 i 26/22) u  članu 17. dodaje se novi stav 4, koji glasi: “(4) Izvještaj koji interna revizija banke sačinjava na  osnovu aktivnosti iz stava 3. ovog člana banka je dužna dostaviti Agenciji najkasnije do 30.11. tekuće  godine”.

 

Član 2.

U članu 19. stav 2. broj: “104” mijenja se brojem: “101”.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-419/23

Banjaluka 6. aprila 2023. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.