Registar računa

Odluka o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

21.04.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
račun

Ovom odlukom Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), u cilju unapređenja platnih sistema, uspostavlja Jedinstven registar računa poslovnih subjekata koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u banci i računa u Centralnoj banci (u daljem tekstu: JRR).

Službeni glasnik RS, broj 37, 21.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c), člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Her govine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03,  14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke  Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici, održanoj 30.03.2023.  godine, donosi

 

ODLUKU

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH

SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

(NOVELIRANI TEKST)

 

Član 1.

(Predmet)

(1) Ovom odlukom Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), u cilju unapređenja  platnih sistema, uspostavlja Jedinstven registar računa poslovnih subjekata koji platni promet u Bosni i Hercegovini  obavljaju preko računa otvorenih u banci i računa u Centralnoj banci (u daljem tekstu: JRR).

(2) Ovom odlukom uređuje se vođenje i sadržaj JRR,  određuju korisnici podataka iz JRR, način dostavljanja podataka i pristup podacima u JRR.

 

Član 2.

(Poslovni subjekt sa JIB/ID brojem)

Poslovni subjekti koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u banci i Centralnoj  banci u smislu ove odluke jesu: institucije, organi uprave,  jedinice lokalne samouprave, drugi oblici organizovanja čije  je osnivanje registrovano kod nadležnog organa ili osnovano

zakonom, pravna lica ili dijelovi pravnih lica, privredna društva, javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije,  udruženja, fi zička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost i drugi Poslovni subjekti kojima je  dodijeljen jedinstveni identifi kacioni broj.

 

Član 3.

(Račun)

(1) Račun otvoren kod banke je račun otvoren u skladu s  entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu preko  kojeg poslovni subjekt obavlja platni promet u Bosni i Hercegovini.

(2) Račun otvoren kod Centralne banke je račun otvoren  u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci i drugim pozitivnim  zakonskim propisima.

 

Kompletna odluka se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
23-27.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.