Referentni centar

Pravilnik o postupku za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za proglašenje referentnog centra

21.04.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
zdravstveni

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za proglašenje organizacionog dijela zdravstvene ustanove za referentni centar.

Službeni glasnik RS, broj 37, 21.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 178. stav 12. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 57/22) i  člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i  132/22), ministar zdravlja i socijalne zaštite, 12. aprila 2023.  godine, donosi

 

P R AV I L N I K

O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA

ZA PROGLAŠENJE REFERENTNOG CENTRA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za proglašenje organizacionog dijela  zdravstvene ustanove za referentni centar.

 

Član 2.

Referentnim centrom proglašava se jedan ili više organizacionih dijelova zdravstvene ustanove.

 

Član 3.

Za referentni centar proglašava se organizacioni dio  zdravstvene ustanove (u daljem tekstu: referentni centar)  koji pruža zdravstvene usluge koje su na listi Savjeta za zdravlje iz člana 178. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i koji:

1) je certifi ciran i akreditiran,

2) u obavljanju zdravstvene djelatnosti primjenjuje najnovija medicinska dostignuća u prevenciji, dijagnostici, liječenju, zdravstvenoj i palijativnoj njezi i rehabilitaciji bolesti,  povreda i stanja,

3) inovativnim pristupom i priznatim rezultatima izdvaja  se od organizacionih dijelova drugih zdravstvenih ustanova  koje obavljaju istu djelatnost.

 

Član 4.

(1) Zahtjev za proglašenje organizacionog dijela referentnim centrom zdravstvena ustanova podnosi Ministarstvu  zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ovjerenu kopiju rješenja Ministarstva o ispunjenosti  uvjeta u pogledu kadra, prostora i opreme za početak rada  zdravstvene ustanove,

2) ovjerenu kopiju rješenja o statusu certifi cirane zdravstvene ustanove,

3) ovjerenu kopiju rješenja o statusu akreditirane zdravstvene ustanove,

4) izvještaj da se organizacioni dio zdravstvene ustanove izdvaja inovativnim pristupom u obavljanju zdravstvene  djelatnosti od organizacionih dijelova drugih zdravstvenih  ustanova koji obavljaju istu djelatnost,

5) broj i stručni profi l zaposlenog kadra koji radi u organizacionom dijelu zdravstvene ustanove za koji se traži  utvrđivanje referentnosti,

6) izvještaj o znanjima i vještinama zdravstvenih radnika i/ili zdravstvenih saradnika koji rade u organizacionom  dijelu zdravstvene ustanove za koji se utvrđuje referentnost,

7) izvještaj o stanju medicinske opreme sa naglaskom na  uvođenje nove zdravstvene tehnologije za oblast za koju se  utvrđuje referentnost,

8) izvještaj organizacionog dijela zdravstvene ustanove  o pružanju stručne i metodološke pomoći drugim zdravstvenim ustanovama u oblasti za koju se traži referentnost,

9) izvještaj o obavljanju zdravstvene djelatnosti sa uporednim prikazom o uspješnosti prevencije, dijagnostike, liječenja, zdravstvene i palijativne njege i rehabilitacije bolesti,  povreda i stanja (rezultati analize podataka o pacijentima u  posljednjih pet godina – broj prijema, najčešći razlozi za prijem i ishodi terapije),

10) izvještaj o organiziranim kontinuiranim edukacijama  iz oblasti za koju je utvrđena referentnost, te učešću zdravstvenih radnika i/ili zdravstvenih saradnika u edukacijama u  posljednjih pet godina,

11) izvještaj da organizacioni dio zdravstvene ustanove  ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti za koju je utvrđena referentnost,

12) republičku administrativnu pristojbu,

13) dokaz o uplati troškova postupka.

 

Član 5.

(1) Postupak za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za proglašenje organizacionog dijela zdravstvene ustanove referentnim  centrom vrši komisija, koju imenuje ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: ministar).

(2) Zadatak komisije je da o utvrđenom činjeničnom  stanju vezanom za ispunjenost uvjeta za proglašenje organizacionog dijela zdravstvene ustanove referentnim centrom  dostavi prijedlog ministru.

(3) Ministar, na prijedlog komisije iz stava 1. ovog člana,  donosi rješenje kojim se organizacioni dio zdravstvene ustanove proglašava za referentni centar.

 

Član 6.

(1) Zdravstvena ustanova čiji je organizacioni dio proglašen za referentni centar dužna je da Ministarstvu podnese  izvještaj o radu svog organizacionog dijela, i to tri mjeseca  prije isteka roka rješenja iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika,  u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

(2) Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana, uz  izvještaj o radu svog organizacionog dijela, podnosi zahtjev Ministarstvu za donošenje novog rješenja kojim se  organizacioni dio zdravstvene ustanove proglašava referentnim centrom za naredni period od pet godina.

(3) Savjet za zdravlje razmatra izvještaj iz stava 1. ovog  člana i na osnovu dostavljenog izvještaja zdravstvene ustanove predlaže ministru donošenje novog rješenja kojim se  organizacioni dio zdravstvene ustanove proglašava referentnim centrom za naredni period od pet godina.

(4) Izvještaj iz stava 1. ovog člana, koji podnosi zdravstvena ustanova, sadrži:

1) izvještaj da se organizacioni dio zdravstvene ustanove izdvaja inovativnim pristupom u obavljanju zdravstvene  djelatnosti od organizacionih dijelova drugih zdravstvenih  ustanova koji obavljaju istu djelatnost,

2) broj i stručni profi l zaposlenog kadra koji radi u organizacionom dijelu zdravstvene ustanove za koji je utvrđena  referentnost,

3) izvještaj o znanjima i vještinama zdravstvenih radnika i/ili zdravstvenih saradnika koji rade u organizacionom  dijelu zdravstvene ustanove za koji je utvrđena referentnost,

4) izvještaj o stanju medicinske opreme sa naglaskom na  uvođenje nove zdravstvene tehnologije za oblast za koju je  utvrđena referentnost,

5) izvještaj organizacionog dijela zdravstvene ustanove  o pružanju stručne i metodološke pomoći drugim zdravstvenim ustanovama u oblasti za koju je utvrđena referentnost,

6) izvještaj o obavljanju zdravstvene djelatnosti sa uporednim prikazom o uspješnosti prevencije, dijagnostike, liječenja, zdravstvene i palijativne njege i rehabilitacije bolesti,  povreda i stanja (rezultati analize podataka o pacijentima u  posljednjih pet godina – broj prijema, najčešći razlozi za prijem i ishodi terapije),

7) izvještaj o organiziranim kontinuiranim edukacijama  iz oblasti za koju je utvrđena referentnost, te učešću zdravstvenih radnika i/ili zdravstvenih saradnika u edukacijama u  posljednjih pet godina,

8) izvještaj da organizacioni dio zdravstvene ustanove  ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti za koju je utvrđena referentnost,

9) republičku administrativnu pristojbu,

10) dokaz o uplati troškova postupka.

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 11/04-020-23/22

Banjaluka 12. aprila 2023. godine

 

Ministar,

Alen Šeranić, dr. med., s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.