Besplatna pravna pomoć

Zakon o izmjeni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

27.04.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
pravna

U Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/12, 26/14 i 40/17), u članu 26. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Pravni zastupnik, izuzev direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, ima pravo na uvećanje plaće u visini od 20%, zbog posebnih ovlaštenja i posebnih uslova rada iz st. (2) i (3) ovog člana.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/23, 27.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 18.04.2023. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

 

Član 1.

(Izmjena člana 26.)

U Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/12, 26/14 i 40/17), u članu 26. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Pravni zastupnik, izuzev direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, ima pravo na uvećanje plaće u visini od 20%, zbog posebnih ovlaštenja i posebnih uslova rada iz st. (2) i (3) ovog člana.

 

Član 2.

(Rok za usklađivanje pravilnika o plaćama i naknadama)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona direktor Zavoda dužan je uskladiti pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika sa odredbama ovog zakona.

 

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-12822/23

Sarajevo18. aprila 2023. godine

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.