Izmjena i dopuna Odluke

Članarina Vanjskotrgovinskoj komori BiH u 2023. godini

17.05.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije
članarina

U Odluci o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 2/23) u članu 6. riječi: “ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2022. godini” brišu se i dodaju se riječi: “ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2021. godini uvećana za 10%”.

Službeni glasnik RS,  broj 45/23, 17.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.  30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore  Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” - Prečišćeni  tekst, br. 52/14 i 19/18), Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 25.4.2023.  godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ČLANARINI

VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

 

Član 1.

(Članarina po osnovu realiziranog uvoza)

U Odluci o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i  Hercegovine za 2023. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj  2/23) u članu 6. riječi: “ukupna vrijednost uvezene robe u BiH  u 2022. godini” brišu se i dodaju se riječi: “ukupna vrijednost  uvezene robe u BiH u 2021. godini uvećana za 10%”.

 

Član 2.

(Članarina po osnovu bruto plaće)

Član 7. stav (3) mijenja se i glasi:

“Osnovica za obračun članarine iz ovog člana je iznos  bruto plaće iskazan u završnom računu kod nadležne institucije za 2021. godinu uvećan za 10% (Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i Distrikta  Brčko)”.

 

Član 3.

(Stupanje na snagu i objava)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama  Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom  glasniku Brčko Distrikta BiH” i na internet stranici Komore. Broj: 01-1-01-1-410-8/23

 

Sarajevo 25. aprila 2023. godine

 

Predsjednik Skupštine,

Asmin Veladžić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.