Kapitalni transferi nivoima vlasti i fondovima

Izmjena odluke o usvajanju programa utroška sredstava

25.07.2023. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
transfer

Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa utroška sredstava "kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta" utvrđenog budžetom federacije bosne i hercegovine za 2023. godinu Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija.

Službene novine Federacije BiH, broj 55/23

 

Na osnovu člana 26. st. (4) i (5) i člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/23), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 8. sjednici, održanoj 18.07.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA, BRZIH CESTA, MAGISTRALNIH I DRUGIH CESTA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

I.

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/23 i 28/23), u tački III. podtačka b) mijenja se i glasi:

 

"b) Sanacija ulica u Gradu Gradačcu (ulica Branilaca grada i ulice 1. bataljona i dijela ulice Rasima Terzića) u iznosu od 600.000,00 KM za radove i nadzor, implementator Grad Gradačac".

 

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 933/2023

18. jula 2023. godine

Sarajevo

 

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.