Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika

Izmjene i dopune uslova privređivanja nagradnih igara

01.09.2023. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
igra

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjuje se od 01. oktobra 2023. godine

Službene novine Federacije BiH, broj 67/23

 

Na osnovu člana 17. stav (7) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija, donosi
 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PRAVILA, USLOVIMA I NAČINU PRIREĐIVANJA NAGRADNIH IGARA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22), u članu 7. stav (1), iza tačke n) dodaje se nova tačka o) koja glasi:

"o) odredbu o primjeni propisa o porezu na dohodak."

 

Član 2.
 

U članu 10. iza stava (2), dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Nagradni fond se ne može formirati od plemenitih metala, kao ni vrijednosnica i drugih sredstava koja se mogu koristiti u platnom prometu."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

 

Član 3.
 

U članu 11. stav (1), iza riječi "fond", brišu se riječi "koji se sastoji od proizvoda".

 

Član 4.

 

Član 14. mijenja se i glasi:
 

"Član 14.

(1) Priređivači su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.

(2) Dobitnici su dužni preuzeti osvojene nagrade najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.

(3) Ako dobitnik u roku iz stava (2) ovog člana ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan članom 11. ovog Pravilnika."

 

Član 5.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01. oktobra 2023. godine".

 

Broj 05-02-2-8852-9/20
Septembra 2023. godine
Sarajevo

 

Ministar
Toni Kraljević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.