Kulturno dobro

Sadržina i način stavljanja oznaka na kulturnom dobru po vrstama i kategorijama

18.06.2024. 12:24 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kulturna dobra

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način stavljanja oznaka na kulturnom dobru po vrstama i kategorijama

Službeni glasnik RS, broj 49, 11.06.2024. godine

Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 i 90/23), ministar prosvjete i kulture, 28. maja 2024. godine, d o n o s i

P R A V I L N I K

O SADRŽINI I NAČINU STAVLJANJA OZNAKA NA

KULTURNOM DOBRU PO VRSTAMA I KATEGORIJAMA KULTURNOG DOBRA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način stavljanja oznaka na kulturnom dobru po vrstama i kategorijama.

Član 2.

(1) Na nepokretno kulturno dobro koje je upisano u Centralni registar kulturnih dobara stavlja se oznaka da je pod posebnom zaštitom.

(2) Obilježavanje nepokretnog kulturnog dobra po vrsti vrši se postavljanjem oznake na kulturnom dobru, spomeniku kulture, odnosno na njegov dio ako se radi o prostornoj kulturno-historijskoj cjelini, arheološkim ostacima i nalazištu, znamenitom mjestu ili kulturnom predjelu, tako da ne remeti njegovu cjelinu, karakteristike i vrijednosti.

(3) Na oznaci nepokretnog kulturnog dobra, pored vrste, unosi se i kategorija kulturnog dobra.

(4) Na nepokretnom kulturnom dobru isključivo se po- stavlja oznaka iz stava 2. ovog člana.

Član 3.

Na oznaci se prema vrstama i kategorijama nepokretnog kulturnog dobra ispisuje odgovarajući tekst, odnosno neki od sljedećih tekstova:

1) “Ovaj spomenik kulture je od izuzetnog značaja (kategorija, primjer) i pod posebnom zaštitom je.”,

2) “Ova prostorna kulturno-historijska cjelina je od velikog

značaja (kategorija, primjer) i pod posebnom zaštitom je.”,

3) “Ovi arheološki ostaci i nalazište su od velikog značaja (kategorija, primjer) i pod posebnom zaštitom je.”,

4) “Ovo znamenito mjesto je od posebnog značaja za geografsko područje (kategorija, primjer) i pod posebnom zaštitom je.”,

5) “Ovaj kulturni predio je od izuzetnog značaja (kategorija, primjer) i pod posebnom zaštitom je.”.

Član 4.

(1) Oznaka na nepokretnom kulturnom dobru ima oblik pravougaone ploče, dimenzija 300 mm ∙ 200 mm.

(2) Ploča je izrađena od mesinga, zaštićenog od atmosferskih uticaja i korozivnih hemijskih sredstava.

(3) U gornjem dijelu ploče, na sredini, nalazi se amblem Republike Srpske.

(4) Tekst na ploči je napisan ćiriličkim i latiničkim pismom.

(5) Tekst na ploči ispisuje se velikim slovima, crne boje, a visina slova je 14 mm.

(6) Primjer izgleda oznake predstavljen je u Prilogu 1 ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 5.

(1) Pored oznake iz člana 2. ovog pravilnika, u neposrednoj blizini nepokretnog kulturnog dobra mogu se postavljati i druge oznake - informativne ploče, koje sadrže historijski pregled o nepokretnom kulturnom dobru, lokaciju dobra, ukupnu površinu i dimenzije dobra i njihove zaštićene okoline i drugo.

(2) Informativne ploče mogu se postavljati na samostalnim nosačima.

(3) Informativna ploča je postavljena na način da svojom pozicijom ne ugrožava vrijednost, karakteristike i cjelinu kulturnog dobra.

(4) Postavljanje dodatne informativne ploče treba da doprinese promociji, prepoznatljivosti, zaštiti i valorizaciji kulturnog dobra.

Član 6.

Oznaka koja se postavlja na nepokretnom kulturnom dobru iz člana 2. ovog pravilnika je u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 07.06/020-1059/24

Banjaluka 28. maja 2024. godine

Ministar,

Željka Stojičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.