Izmjena pravilnika

Utvrđivanje zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima

21.06.2024. 11:02 / Izvor: Službeni glasnik BiH
aerodrom

U Pravilniku o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima

Službeni glasnik BiH, broj 42/24, 18.06.2024.godine

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA I UPRAVNIH POSTUPAKA U VEZI SA AERODROMIMA

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj 17/21) (u dalјem tekstu: Pravilnik), u članu 1. (Predmet i područje primjene) u stavu (1) tačka h) mijenja se i glasi:

"h) uvjetima i postupcima u vezi sa izjavom organizacija odgovornih za pružanje usluga upravlјanja platformom i nadzora nad njima iz člana 7. stav (2) ovog pravilnika kako je utvrđeno u Aneksu II i Aneksu III ovog pravilnika".

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Operatori aerodroma i organizacije odgovorne za pružanje usluge upravlјanja platformom ispunjavaju zahtjeve utvrđene u аneksima III i IV ovog pravilnika".

Stav (4) se briše.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

"(5) Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima preuzimaju se odredbe:

a) Provedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2020/469 od 14. februara 2020. godine o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) broj 923/2012, Uredbe (EU) broj 139/2014 i Uredbe (EU) broj 2017/373 u pogledu zahtjeva za upravlјanje zračnim prometom/uslugama u zračnoj plovidbi, projektovanja struktura zračnog prostora i kvaliteta podataka, sigurnosti poletno-sletnih staza i o stavlјanju van snage Uredbe Komisije broj 73/2010,

b) Delegirane uredbe Komisije (EU) broj 2020/1234 od 9. juna 2020. godine o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) broj 139/2014 u pogledu uvjeta i postupaka u vezi sa izjavom organizacija odgovornih za pružanje usluga upravlјanja platformom,

c) Delegirane uredbe Komisije (EU) broj 2020/2148 od 8. oktobra 2020. godine o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) broj 139/2014 u pogledu sigurnosti poletno-sletnih staza i zrakoplovnih podataka,

Kompletan tekst se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1.htm
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.