Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH

Legislativa

Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH

Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH

26.12.2014. 16:08 / Izvor: eKapija.ba

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ja, nižepotpisani  ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke __________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ __________________________________ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : ____________________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

 

IZJAVLJUJEM

 

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

 

 

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :

____________________

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Pismena_izjava.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.