Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške

Legislativa

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške

Ovim pravilnikom propisuje se način i uslovi ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u skladu sa Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine koji se donosi za tekuću godinu.

28.04.2017. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE

PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuje se način i uslovi ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u skladu sa Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Program) koji se donosi za tekuću godinu.

 

Član 2.

(Definicije)

(1) Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju značenje utvrđeno članom 3. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).

(2) U ovom pravilniku, kao dokaz o kupovini/prodaji, koristi se izraz "porezna faktura" i "fiskalni račun". Pod poreznom fakturom se smatra i svaki drugi dokument koji sadrži sve propisane elemente u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08) odnosno odredbama čl. 106. - 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 i 65/10), a pod pojmom fiskalni račun se podrazumijeva evidentiranje prometa putem fiskalnih sistema u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).

(3) Izraz "knjigovodstvena isprava" sadržan je u čl. 16 - 19. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). U ovom pravilniku se koristi i izraz "otkupni blok" (potvrda) za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, koji treba da sadrži: ime i adresu prodavača, poslovno ime i sjedište otkupljivača, PDV/porezni broj, vrstu, količinu – broj komada, cijenu proizvoda i datum izdavanja (izdaje se za fizička lica).

 

Kompletan Pravilnik je u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.