Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra

21.07.2017. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra

Pravilnik o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu člana 84. st. 3. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), federalni ministar pravde donosi

 

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O TEHNIČKOJ UPOTREBI GLAVNE KNJIGE REGISTRA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

U Pravilniku o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/13), u čla

 

"(2) Upute za korištenje Glavne knjige registra podružnica stranih društava u elektronskom obliku, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio".

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 01-02-3-2273/17

10. jula/srpnja 2017. godine

Sarajevo

 

Ministar

Mato Jozić, s. r.  

 

 

KOMPLETAN PRAVILNIK JE U ATTACHMENTU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.