Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora

Legislativa

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016.- 2021.)

08.06.2018. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 14/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BiH (2016.- 2021.) 

 

I. 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016.- 2021.). 
 

II. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Plan iz tačke I. ove odluke vezano za dalju proceduru donošenja Plana za vodno područje Jadranskog mora na nivou Bosne i Hercegovine. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o donošenju Plana iz tačke I. ove odluke obavještava ministarstvo Bosne i Hercegovine nadležno za vode (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine) i organ Republike Srpske nadležan za vode (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS). 
 

III. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar se zadužuju za objavu Plana iz tačke I. ove odluke na svojim službenim web - stranicama. 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar se zadužuje da o donošenju ove odluke upozna ministarstva nadležna za vode pripadajućih kantona i organe, institucije i relevantna tijela koja su uključena u javnim konsultacijama po pitanju Plana iz tačke I. ove odluke. 
 

IV. 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar dužna je pripremiti akcione planove radi provođenja Plana iz tačke I. ove odluke u svrhu dostizanja Planom utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i iste usaglasiti sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od mjera iz Programa mjera ovog Plana, pogotovo po pitanju osiguranja finansijskih sredstava i dinamike realizacije. 

Organi i institucije navedene u Programu mjera se zadužuju za godišnje dostavljanje podataka kojima raspolažu vezanih za praćenje implementacije Programa mjera, na zahtjev Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Mostar. Agencija objedinjuje podatke, priprema i dostavlja Izvještaj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje isti upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine svake dvije godine. 
 

V. 

Za realizovanje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o vodama i Zakonom o zaštiti okoliša. 
 

VI. 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

V. broj 716/2018
24. maja 2018. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.