Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku

Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku

04.07.2018. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

 

UKAZ 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU 

 


Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 06.06.2018. godine. 
 

Broj 01-02-1-349-01/18
28. juna 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU 
 

Član 1.


U Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06) član 33. mijenja se i glasi:
"U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.".


Član 2.


Član 40. mijenja se i glasi:


"(1) Iz stečajne mase najprije se namiruju nužni troškovi stečajnog postupka i nužne obaveze stečajne mase bez kojih se ne može voditi stečajni postupak.
(2) O troškovima i obavezama iz stava (1) ovog člana u svakom konkretnom slučaju odlučuje stečajni sudija.
(3) Troškovi postupka i obaveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka u smislu stava (1) ovog člana, namiruju se nakon izmirenja povjerilaca višeg isplatnog reda.".


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Lidija Bradara, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.