Odluka o pristupanju Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području KS

Legislativa

Odluka o pristupanju Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području KS

09.09.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/21 (9.9.2021.)

 

Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 - Prečišćeni tekst, i broj 18/16), članom 1. stav (5) Odluke o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/19, 23/19 i 6/21), u cilju realizacije Sporazuma o saradnji u aktivnost na prevenciji i borbi protiv korupcije između Općine Ilidža i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, od 22.04.2021. godine, općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU ODLUCI O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Predmet odluke)

 

Ovom odlukom utvrđuje se pristupanje Općine Ilidža Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, koja propisuje da je Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo jedinstvena evidencija podataka o zaposlenim licima na neodređeno i određeno vrijeme, koji se vodi u elektronskom obliku.
 

Član 2.
(Ovlašćenje)

 

Općina Ilidža ovlašćuje Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, za vođenje i obradu podataka koji su predmet Odluke.
 

Član 3.
(Primjena odluke)

 

Općina Ilidža će neposredno unositi podatke o zaposlenima u Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo, putem Stručne službe za usklađenost, integritet, i kontrolu kvaliteta, odnosno putem imenovanih ovlaštenih osoba, koje će imati posebne korisničke šifre dodijeljene od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
 

Član 4.
(Dostavljanje odluke)

 

Ova Odluka dostavit će se Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
 

Član 5.
(Stupanje na snagu)

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-3494/21
30. jula 2021. godine
Ilidža


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.