Odluka o privremenom umanjenju mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostora

Legislativa

Odluka o privremenom umanjenju mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostora

22.04.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/21 (22.4.2021.)

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09 ), člana 19. stav 1. alineja 7. i člana 145. stav 3. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/20 - Prečišćeni tekst i 20/20 - Ispravka), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 3. redovnoj sjednici, održanoj dana 30.03.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PRIVREMENOM UMANJENJU MJESEČNIH NAKNADA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO


 

I - OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet regulisanja)
 

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način umanjenja mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostorija i naknada za korištenje javnih površina za period 01.03.2021.- 31.05.2021. godine, kao mjera ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19.
 

Član 2.
(Gramatička terminologija)
 

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci za naznačavanje ženskog ili muškog spola podrazumijevaju oba spola.
 

II - PRAVA I OBAVEZE

 

Član 3.
(Umanjenje zakupa)
 

(1) Umanjenje se odnosi za:

a. Aktivne zakupce (pravna i fizička lica) poslovnih prostorija kojima upravlja i raspolaže Općina Novo Sarajevo,

b. Aktivne zakupce (pravna i fizička lica) za privremeno korištenje javne površine zauzete objektima privremenog karaktera i sadržajima postavljenim na javnoj površini.
 

Član 4.
(Visina umanjenja)
 

Umanjenje se utvrđuje u iznosu od 30% mjesečne zakupnine.
 

Član 5.
(Izuzimanje od primjene)
 

Umanjenje iz člana 4. ove Odluke neće se primjenjivati na sljedeće poslovne subjekte: osiguravajuća društva, kladionice, privređivači igara na sreću, apoteke, pekare, trgovine prehrambenim proizvodima i kiosci.
 

Član 6.
(Obaveza plaćanja PDV-a)
 

PDV će se obračunavati u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnikom o primjeni zakona o PDV-u.
 

Član 7.
(Period primjene Odluke)
 

Ova Odluka se primjenjuje na period od 01.03.2021.- 31.05.2021. godine.
 

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 8.
(Realizacija Odluke)
 

Realizaciju ove Odluke vrše nadležne službe za izdavanja odobrenja za korištenja općinskih poslovnih prostora, javnih površina zauzetih objektima privremenog karaktera i sadržajima privremenog karaktera, odmah nakon stupanja na snagu iste, bez podnošenja posebnih zahtjeva i bez zaključivanja aneksa na postojeće ugovore o zakupu sa zakupcima.
 

Član 9.
(Stupanje na snagu)
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02OV-02-2500/21
30. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Novo Sarajevo
Robert Pleše, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

mjesečne naknade

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.