Zakon o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Legislativa

Zakon o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

11.03.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/21 (11.3.2021.)

 

Na osnovu člana 13. tačka i), člana 14. stav 2. i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 33. Radnoj sjednici održanoj dana 03.03.2021. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO

 

Član 1.
(Izmjena člana 61.)
 

U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) u članu 61. u stavu (2) procenat: "0,07%", mijenja se i glasi: "0,035%".
 

Član 2.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-02-6967/21
03. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o šumama

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.