Najave / DOGAĐAJI

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u Tesliću

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić.

10.09.2019. 09:25 / Izvor: Akta.ba

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić po modelu javno-privatnog partnerstva biće održana u Tesliću, 16.09.2019, 10:00-14:00, Hotel „Kardial“

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija CMS/ CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Konsultantski tim angažiran na pružanju tehničke podrške Opštini Teslić, će potencijalnim privatnim partnerima prezentirati koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno- privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta.

Projekt uključuje projektiranje, izgradnju, finansiranje, upravljanje održavanje i vraćanje u smislu izrade kompletne projektne dokumentacije, dobijanja svih potrebnih dozvola, izgradnje postrojenja i sistema daljinskog grijanja, te njihovo puštanje u rad i pružanje ugovorenih usluga u periodu trajanja Ugovora. U tom smislu, u okviru događaja projekt će biti prezentiran sa tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno- privatnog partnerstva (JPP).

Cilj ove prezentacije je upoznati sve zaintresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Prezentacija će biti održana u Tesliću, 16.09.2019., 10:00-14:00, u hotelu Kardial, prema agendi koja će biti dostavljena u 2. Pozivu. Informacije o događaju, dostupne su na www.ceteor.ba i www.opstinateslic.com. Kontakt osoba: Leonida Hadžimuratović, voditelj projekta email: lhadzimuratovic@ceteor.ba ; tel.: +387 33 563 589.

S obzirom da Opština Teslić nema uspostavljen sistem daljinskog grijanja, strateško opredjeljenje Opštine je rješavanje problema grijanja gradskog područja Opštine. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu gradskog područja opštine Teslić koji će uz mjere za poboljšanje energijske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

Na bazi analize potencijala obnovljivih izvora energije na području Teslića, kao osnovni energent za daljinsko grijanje izabrana je drvna sječka. Godišnja sječa u državnim šumama na području opštine Teslić iznosi 46.000 m3 ogrjevnog drveta i oko 110.000 m3 tehničkog drveta (trupaca). Oko 90% tehničkog drveta se preradi u drvo -– prerađivačkim kompanijama u Tesliću. Preradom nastaje oko 40.000 m3/god pilanskog drvnog otpada. Pretpostavivši udio vlage od 50%, energijski potencijal drvnog otpada je oko 92.000 MWh/god. 

Procijenjeno je da su toplotne potrebe urbanog dijela opštine Teslić oko 34.900 MWh/god za šta je potreban maksimalni kapacitet kotlova od oko 23 MW. Ukupna grijana površina iznosi oko 240.000 m2 što buduće daljinsko grijanje svrstava u daljinska grijanja srednje veličine u BiH. U strukturi konzuma dominiraju stambene zgrade kolektivnog stanovanja, oko 2/3 konzuma.

Konceptualnim rješenjem za izgradnju nove kotlovnice u Tesliću predviđeno je da se u I fazi izgradnje instalira jedan kotao snage 8 MW na drvnu sječku i jedan kotao snage 4 MW na pogon lakim lož uljem. Osnovno pogonsko gorivo bila bi drvna sječka, pri čemu se kotao na lož ulje isporučuje kao rezervni kotao, ali i kao kotao za vršna opterećenja toplifikacionog sistema kada instalisana snaga potrošača dostigne nivo veći od 70% maksimalnih potreba konzuma. U drugoj fazi izgradnje toplifikacionog sistema, kada instalisana snaga toplotnih potrošača premaši 70% ukupnog toplotnog konzuma, ugradio bi se drugi kotao na pogon drvnom sječkom snage 8 MW. 

Ukupna kapitalna ulaganja iznose 15.476.230 KM + PDV (7.912.871 EUR + PDV). Konačni model sistema daljinskog grijanja pripremit će odabrani privatni partner i može se razlikovati od analiziranog i predloženog tehničkog rješenja datog u Studiji Izvodljivosti. Međutim, tehničko rješenje mora biti zasnovano na zahtjevima specificiranim u studiji i odobreno od strane Opštine Teslić.

Dan kasnije, najavljena i prezentacija projekta u Vitezu.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave