Quality Cert obuka: Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Quality Cert obuka: Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015

Implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2015 obezbjeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svjetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

07.06.2019. 10:44 / Izvor: Akta.ba

Quality Cert Sarajevo organizuje novi ciklus obuka koje počinju 8. jula 2019. u Sarajevu.  

U ovom ciklusu obuke su fokusirane na standarde, po sljedećim okvirima: 

ISO 9001:2015 (Sistem mendžmenta kvalitetom),

ISO 14001:2015 (Sistem menadžmenta zaštite životne sredine - ekologije)

ISO 22000:2018 (Sistem menadžmenta sigurnosti hrane)

Obuka za HACCP MENADŽERE

Zahvaljujući velikom interesovanju polaznika na prethodnim ciklusima obuka i odličnoj partnerskoj saradnji, posebnu pogodnost ovog ciklusa obuka čine izuzetno konkurentne cijene.  

 

SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (EM)

ISO 14001:2015

 

UVODNE NAPOMENE O KURSU

Dvodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje audita Sistema menadžmenta zaštite životne okoline(EM) na način naveden u ISO 14001:2015 i za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika. Tokom ove obuke, učesnik će steći neophodno znanje i veštine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne i eksterne audite u skladu sa procesom certifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021. Na osnovu praktičnih vježbi, učesnik će razviti veštine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje audita.

 

UVOD U ISO 14001:2015

Moderan čovjek je danas žrtva sopstvenog tehnološkog napretka. Savremene tehnologije, emisije gasova, globalno zagrijavanje i trošenje prirodnih resursa su razlozi koji nas navode na to da moramo krenuti od samih sebe u očuvanju životne sredine. Standard ISO 14001:2015 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.

Implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001:2015 obezbjeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svjetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

 

Uvođenjem ISO 14001 Vaše preduzeće dokazuje:

 • da posluje na ekološki odgovoran način,
 • da je usaglašen sa relevantnim zakonima,
 • jasno da će primjenom ovog standarda imati za rezultat bolji učinak na zaštitu životne sredine.

 

KORISTI OD IMPLEMENTACIJE ISO 14001

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 su:
 • smanjenje rashoda,
 • racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, gas itd.),
 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • smanjenje rizika od ekoloških incidenata,
 • povećanje sposobnosti brze i delotvornije intervencije,
 • poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama,
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
 • smanjuje rizik za kazne i moguće sudske procese,
 • uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva,
 • preventivno djelovanje na negativne uticaje,
 • pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,
 • usavršavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine,
 • kreiranje i podizanje ekološke svjesti zaposlenih,
 • preispitivanje rada i preduzimanje korektivnih akcija,
 • poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata,
 • pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.

 

KO TREBA DA PRISUSTVUJE KURSU?

 • Interni auditori ISO 9001; ISO 20000; ISO 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301
 • Eksterni auditori  ISO 9001; ISO 20000; ISO 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301
 • Projekt menadžeri
 • Konsultanti
 • Članovi tima za zaštitu šivotne okoline
 • Stručni savjetnici za ekološki menadžment
 • Osobe koje su slušale ili položile ISO 9001
 • Tehnički stručnjaci koji žele da se pripreme ze funkciju internog ili eksternog auditora za ekološka pitanja
 • Zaposleni u profesionalnim kompanijama koje propagiraju ekologiju
 • Menadžeri koji rade u oblasti brige o ekologiji
 • Menadžeri kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbjednosti informacija i slično

 

CILJEVI OBUKE

 

 • Steći stručna znanja o osnovama ISO 14001:2004
 • Steći stručna znanja o izvođenju ISO 14001 internih audita, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011
 • Steći stručna znanja o izvođenju ISO 14001 certifikacionih audita, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021
 • Steći neophodno znanje za vođenje EM audit tima
 • Razumjeti funkcionisanje Sistema ekološkog menadžmenta u skladu sa ISO 14001
 • Upoznati se sa međuodnosom ISO 14001 i ISO 9001
 • Razumjeti odnos između Sistema ekološkog menadžmenta ISO 14001 i ISO 9001, uključujući menadžment procese i usaglašenosti, i zahtjeva različitih zainteresovanih strana (akcionara) u organizaciji
 • Poboljšati sposobnost analize internog i eksternog okruženja organizacije, procjene rizika i donošenja audit odluka u kontekstu EM
 • Steći neophodna znanja kako se implementira ISO 14001:2004

 

AGENDA KURSA

Dan 1: Upoznavanje sa konceptom Sistema ekološkog menadžmenta (EM) koji zahtjeva

 ISO 14001:2015

 • Osnovni principi sistema ekološkog menadžmenta
 • Normativni okvir i metodologije povezane sa sistemom ekološkog menadžmenta
 • Proces certifikacije ISO 14001:2004
 • Sistem ekološkog menadžmenta (EM)
 • Detaljno predstavljanje klauzula ISO 14001:2015 standarda

 

Dan 2: Planiranje, pokretanje i sprovođenje audita za ISO 14001:2015

 • Osnovni koncept i principi audita
 • Pristup auditu zasnovan na dokazima i riziku
 • Priprema ISO 14001 certifikacionog audita
 • Audit  EM dokumentacije
 • Održavanje sastanka otvaranja audita
 • Komunikacija tokom audita
 • Audit  procedure: posmatranje, preispitivanje dokumentacije, intervju, tehnike uzorkovanja, tehnička verifikacija, potvrda i evaluacija
 • Planovi audit testa
 • Formulisanje nalaza audita
 • Dokumentovanje neusaglašenosti

 

Preduslovi

Preporučuje se posjedovanje osnovnih znanja iz oblasti menadžment sistema: kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbjednosti informacija, upravljanja poslovnog kontinuiteta i slično.

 

Obrazovni pristup

 • Ova obuka je zasnovana i na teoriji i na praksi:
 • Predavanja čiji primjeri su bazirani na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe bazirane na kompletnim studijama slučaja, uključujući igre uloga i usmene prezentacije
 • Vježbe preispitivanja koje pomažu pri pripremi za ispit
 • Primjer testa sličan certifikacionom testu
 • Koristi od praktičnih vježbi, broj učesnika je ograničen

 

Tokom ove obuke, učesnici će steći neophodna znanja i vještine kako bi uspešno implementirali sistem ISO 14001,  planirali i sprovodili interne i eksterne audite u skladu sa procesom certifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.

 

Opšte informacije

 • Troškovi ispita i certifikacije uključeni su u cijenu obuke (takođe, obezbjeđen je ručak i topli napitci)
 • Učesnicima se dodjeljuje materijal za polaznike (više od 600 strana) sa svim neophodnim informacijama i praktičnim primjerima
 • U slučaju da učesnik ne obezbjedi kompetentnost, dozvoljeno je da, pod određenim uslovima, ponovo polaže

 

Cijena kursa: 150 KM kurs za implementatora (1 dan), 250 KM (dva dana) za interne auditore, 350 KM (tri dana) za externe auditore.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave