REC Webinar: Elektronske nabavke - planiranje javnih nabavki

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC Webinar: Elektronske nabavke - planiranje javnih nabavki

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

11.12.2020. 09:46 / Izvor: Akta.ba

S E M I N A R I   i   W E B I N A R

ELEKTRONSKE NABAVKE

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI

 

Banja Luka, 15. 12. 2020., Hotel „Bosna

Mostar, 17. 12. 2020., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 18. 12. 2020., Hotel „Hollywood“

Početak svakog seminara u 9:30

Webinar (Snimak seminara): 24. 12. 2020. godine

 

Početak webinara u 10:00h

REC d.o.o. pripremio je novi seminar na kojem će biti detaljno obrađene dvije teme: Elektronske nabavke i Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu.

Za 2021. godinu može se reći da je godina elektronskih nabavki. Naime, sistem elektronskih ponuda uskoro će biti operativan, pri čemu je svaki ugovorni organ obavezan da u 2021. godini provede najmanje 30% postupaka javnih nabavki sa predviđenom elektronskom ponudom. Budući da je primjena elektronskih nabavki krenula u realizaciju, sistem će biti dostupan za korištenje odmah nakon usvajanju Pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke sistem.

Na seminaru ćemo direktno na portalu e-nabavke demonstrirati provođenje elektronskog postupka, iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornog organa.

Budući da je kod većine ugovornih organa u toku izrada plana nabavki  za 2021. godinu, drugi blok seminara posvećen je upravo ovoj temi. Također, pažnju ćemo posvetiti i nabavci dnevne štampe i stručne literature, službenih glasila, komunalnih usluga, usluga edukacije i hotelskih usluga, kako bi korisnici naših usluga na vrijeme obezbijedili nove ugovore, za 2021. godinu.  

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti javnih nabavki, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e – postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
 • Obrazloženje neprirodno niske cijene
 • E-aukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
 • Poništenje održane e-aukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

 

 

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

 • Faze planiranja – hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja;
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (Smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);
 • Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2020. godinu u Planu nabavki za 2021. godinu?
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu?
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN?
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu?
 • Kako postupati u vrijeme pandemije i potrebe za hitnim nabavkama?
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki.

Nabavka dnevne štampe i stručne literature, službenih glasila, komunlanih usluga, usluga edukacije i hotelskih usluga.

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

 

 

Banja Luka

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Mr. Ivana Grgić – trener za JN AJN

 

Mostar

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Mr. Josip Jakovac – trener za JN AJN

 

Sarajevo

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima, ponuđačima, odgovornim licima i rukovodiocima, članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke, sudijama, revozorima, advokatima,  i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

150 KM po jednom učesniku;

140 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

130 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar:

130 KM po jednom učesniku;

120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Seminarski materijal:

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica;

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga;

Brošura 1 – Planiranje javnih nabavki – na CD-u; 

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.615 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki20 KM

 

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica 10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev 10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa 7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza 10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave