Savjetovanje: Disciplinska prijava, disciplinski postupak i medijacija

11.03.2021. 13:11 / Izvor: Akta.ba
Savjetovanje: Disciplinska prijava, disciplinski postupak i medijacija

Cilj savjetovanja jeste da se učesnici upoznaju o osnovnim izmjenama zakona da im se pojasni, postupak i faze zaštite iz radnog statusa.

SAVJETOVANJE

 DISCIPLINSKA PRIJAVA, DISCIPLINSKI POSTUPAK I MEDIJACIJA

26. MART 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – SARAJEVO

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo Vas poziva na savjetovanje iz oblasti prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupci, medijacija.

Naime, Vlada Federacije BiH je u februaru 2021. godine, usvojila izmjene i dopune Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.: 72/04 i 75/09). Osnovne izmjene i dopune Uredbe ogledaju se u sprečavanju zastarijevanja vodjenja disciplinskih postupaka, kao i drugim segmentima efikasnog vodjenja disciplinskih postupaka. U obrazloženju je navedeno da nova rješenja omogućavaju otklanjanje smetnji i slabosti u primjeni Uredbe, te pojednostavljuju vođenje postupka i povećavaju njegovu efikasnost. Novina je i da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti provodi bez odlaganja, a disciplinska prijava za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana saznanja da je počinjena povreda službene dužnosti.

Prvostepeni disciplinski postupak ne može trajati duže od 60 dana od donošenja rješenja o njegovom pokretanju, a drugostepeni mora se okončati u roku od 60 dana od kada je Odboru državne službe za žalbe dostavljena žalba na prvostepenu odluku.

Cilj savjetovanja jeste da se učesnici upoznaju o osnovnim izmjenama da im se pojasni, postupak i faze zaštite iz radnog statusa, način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa na savjetovanju da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona kao i navedenim izmjenama i dopunama Uredbe.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, medijatorima, članovima prvostepenih i drugostepenih disciplinskih komisija i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

PREDAVAČI: 

  • Alen Taletović -  Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH, član komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe - Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine;
  • Željko Škarica, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BIH;
  • Mag. iur. Edvin Šarić dipl.pravnik, nekadašnji član prvostepene i drugostepene disciplinske komisije, medijator i voditelj disciplinskih postupaka.

TEME SAVJETOVANJA:

-I- UPRAVNI NADZOR:

- Uloga i značaj upravne inspekcije u radnom zakonodavstvu;

- Postupak pokretanja upravnog nadzora;

- Primjeri uočenih nepravilnosti u radu organa uprave u segmentu radnog zakonodavstva.

-II- PRVOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK:

 

- Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika; - Povrede službenih dužnosti; - Disciplinske mjere; - Prvostepena disciplinska komisija - opća pravila disciplinskog postupka;

- Odluke prvostepene disciplinske komisije;

- Forma odluka prvostepene disciplinske komisije.

-III- DRUGOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK:

-Žalba, pravo na izjavljivanje žalbe;

-Podnošenje žalbe;

-Pokretanje drugostepenog disciplinskog postupka;

-Tok drugostepenog disciplinskog postupka;

-Razmatranje žalbe;

-Zakazivanje javne rasprave, tok zatvorene sjednice odnosno javne rasprave;

-Odluke drugostepenih disciplinskih tijela  (komisija i odbora za žalbe);

-Izvršavanje disciplinske mjere suspenzije prava sudjelovanja u javnim natječajima za unapređenje;

-Izvršavanje disciplinske mjere kaznene suspenzije s poslova i plaće;

- Izvršavanje disciplinske mjere vraćanja na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta;

- Izvršenje disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi;

- Sudska zaštita.

-IV- MEDIJACIJA:

- Upoznavanje sa pojmom medijacije; - Konflikt i kako ga riješiti; - Vještine komunikacije; - Šta je medijacija; - Postupak medijacije; - Medijacijska praksa u BiH. 

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

180,00 KM po jednom učesniku;

165,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za pretplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda mobinga, nezakonitog postavljanja/imenovanja i tome sl..

Napomena:

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

 

 

PREUZMI DOKUMENTE:
disciplinskaprijava.docx
prijavnicaapke.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave