REC seminar o elektronskim nabavkama

08.12.2021. 12:52 / Izvor: Akta.ba
elektronske nabavke

Na seminaru će se direktno na portalu e-nabavke demonstrirati provođenje elektronskog postupka, iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornog organa.

REC d.o.o. organizuje jednodnevne SEMINAR na teme:​
 

ELEKTRONSKE NABAVKE

TEHNIČKI I PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONSKIH NABAVKI

U KONTEKSTU IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JN

​Sarajevo – 16. 11. 2021. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

Banja Luka – 18. 11. 2021. – Hotel „Bosna“ – 09:30

Budući da je primjena elektronskih nabavki u fazi priprema i realizacije, sistem će biti dostupan za korištenje nakon usvajanju Novog pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke sistem.

Na seminaru ćemo direktno na portalu e-nabavke demonstrirati provođenje elektronskog postupka, iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornog organa. 

Uskoro će ugovorni organi biti u obavezi da za sve otvorene i ograničene postupke, pregovaračke postupke sa objavom obavještenja o nabavci i konkurentske zahtjeve za dostavu ponuda u kojima je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena predvide provođenjem e-aukcije. Međutim, ovladavanjem tehničkih aspekta stvaraju se pretpostavke da se realizacija postupaka provodi u skladu sa pravnim procedurama. Iz tih razloga važne su i tehnička i pravna strana primjene i korištenja informacionog sistema koji omogućava (podržava) realizaciju javnih nabavki. 

Kroz demonstriranje elektronskih nabavki i e-aukcije, želja nam je da podržimo i omogućimo ugovornim organima i ponuđačima da se što lakše, što brže i jednostavnije osposobe za novi sistem postupaka nabavke, te da budu lideri u korištenju portala i novih funkcionalnosti.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru jer naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA seminara, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti javnih nabavki, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom seminaru gdje će se govoriti o aktuelnim temama iz javnih nabavki, posebno imajući u vidu činjenicu sama interaktivnost, te samih tema koje se isprepliću, tako i samih predavača.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e – postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
 • Obrazloženje neprirodno niske cijene
 • E-aukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
 • Poništenje održane e-aukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

 

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (Portal – E-NABAVKE)

 • Notifikacije u slučaju žalbe
 • Uvođenje obavještavanja o neokončavanju postupka
 • Objava osnovnih elemenata ugovora
 • Objava poziva i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja
 • Objava obavještenja o dodjeli ugovora kod konkurentskog postupka
 • Objava plana nabavki na Portalu JN

Pitanja i odgovori

 

Pravni aspekt E-nabavki

 • Prilagođavanje tenderske dokumentacije novom načinu korištenja sistema E-nabavke
 • Definisanje kvalifikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji
 • Priprema i dostavljanje elektronske ponude 
 • Izmjene u radu komisije za javne nabavke u slučaju kada se dostavljaju elektronske ponude
 • Tok otvorenog postupka kroz novi način primjene sistem E-nabavke
 • Izrada specifikacije za zaključenje okvirnog sporazuma
 • Praćenje realizacije ugovora i okvirnog sporazuma

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

 

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:00 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Ugovornim organima, 
 • privrednim subjektima – ponuđačima, 
 • predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, 
 • službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija za seminar uključuje

ü Troškove sudjelovanja u radu seminara

ü Materijal za pisanje

Prezentacije predavača + odgovori na pismena pitanja

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

POSEBNA PONUDA

PORTAL RECko

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.154 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

 

Priručnici iz javnih nabavki

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije – 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 20 KM

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

CD Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum  7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica  10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)  7 KM

CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 7 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa  7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

CD Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača 10 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme  10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke  10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora  10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)  10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza  10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Javne nabavke - Novembar 2021

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave