Apke

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

APKE organizuje završno savjetovanje za 2021.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim postupcima.

09.11.2021. 11:18 / Izvor: Akta.ba

ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2021 GODINU

PRVOSTEPENI I DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK

UPRAVNI POSTUPAK U INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

UPRAVNI SPOR

23 i 24. NOVEMBAR 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" ILIDŽA-SARAJEVO 

Kao što smo prethodno najavili na našem savjetovanju održanom u Sarajevu na veoma značajnu i obimnu problematiku oko praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), kao i procesu upravnog spora, i sudskoj zaštiti uz praktične primjere iz njihove prakse, ovim putem Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, vas poziva na završno savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktualnih propisa koji su u uskoj vezi sa gore navedenim.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

Također smo savjetovanje modelirali i sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora.
VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA:

UPRAVNI NADZOR,

NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA,

INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH

Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

Prvenstveno, inspektorima, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

PREDAVAČI: 

Milica Pranjić, dipl.iur  – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Alen Taletović -  Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik- (voditelj prvostepenih i najsloženijh drugostepenih postupaka)

TEME SAVJETOVANJA:

PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
 • Zapisnik, o uviđaju, raspravi itd (sadržaj uloga i značaj kao, osnova valjanog prvostepenog akta)
 • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);

DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
 • Izvršenje rješenja i zaključaka;
 • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
 • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
 • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
 • Zaključak u upravnom postupku;
 • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
 • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
 • SAMOSTALNOST U RJEŠAVANJU I ODGOVORNOSTI OSOBA OVLAŠTENIH ZA VOĐENJE POSTUPKA
 • SLUŽBENA ZABILJEŠKA, uloga i značaj (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
 • Pitanja i odgovori.
INSPEKCIJSKI NADZOR:
 • Upravni nadzor;
 • Nadzor nad javnim ustanovama;
 • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

 • Nadležnost inspekcije;
 • Prava i obaveze inspektora;
 • Prava i obaveze subjekta nadzora;

UPRAVNI SPOR;

 • Kada se pokreće i ko može pokrenuti upravni spor,
 • Razlozi za pokretanje upravnog spora,
 • Nadležnosti,
 • Postupak, 
 • Tužba,
 • Vrste sudskih odluka i njihovo dejstvo,
 • Naknada šteta zasnovane na odluci suda iz upravnog spora (postupak, nadležni sud, vještačenje itd) 
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi
 • Obaveznost sudske presude

POČETAK SAVJETOVANJA:

Prvi dan 23.11.2021. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početek savjetovanja u 12:00 h.

Drugi dan početak u 10:00 h.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

240,00 KM po jednom učesniku;

195,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata iz upravnog postupka(rješenja, zaključci, zapisnici i tome sl) neophodnih za upravne postupke kao i presude kao primjeri sudske prakse.

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba. 

Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

BITNO: 
Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.
Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.

 

PREUZMI DOKUMENTE:
plan_apke.doc
prijavnica_apke.docx
PODIJELI:
TAGOVI:

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave