REC seminari iz oblasti javnih nabavki u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci

16.03.2022. 13:27 / Izvor: Akta.ba
elektronske nabavke

REC d.o.o. organizuje seminare z oblasti javnih nabavki na teme: Elektronske nabavke i Izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama.

REC d.o.o. organizuje SEMINARE iz oblasti javnih nabavki na teme:
 

ELEKTRONSKE NABAVKE

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Mostar – 23. 03. 2022. – Hotel „Mostar“ – 09:30

Sarajevo – 24. 03. 2022. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

Banja Luka – 31. 03. 2022. – Hotel „Bosna“ – 09:30

 

 

Na seminaru ćemo demonstrirati korištenje portala nabavki, elektronske nabavke i e-aukciju sa željom da podržimo i omogućimo ugovornim organima i ponuđačima da što lakše, brže i jednostavnije ovladaju portalom nabavki koristeći moderne tehnologije, te da budete lideri u korištenju kako postojećih funkcionalnosti portala nabavki i tako i novih funkcionalnosti koje donose, između ostalog, i elektronske nabavke. 

U želji da budemo što efikasniji u prezentaciji elektronskih nabavki odlučili smo angažirati dva predavača koji će demonstrirati, na jednoj strani, ulogu ugovornog organa, i na drugoj strani, ulogu ponuđača. Cilj nam je da izbjegnemo eventualne nedoumice koje nastaju „zamjenom uloga“ tokom prezentacije jednog predavača. Učesnici seminara će imati prilike da to prate preko dva platna, na jednostavan i prihvatljiv način. 

Na seminaru ćemo direktno na portalu e-nabavke demonstrirati korištenje portala, provođenje elektronskog postupka i e-aukciju, jedan predavač iz ugla ugovornog organa, a drugi iz ugla ponuđača.

Drugu temu smo posvetili prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 23.02.2022. godine trebao je razmatrati (drugo čitanje) i usvojiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, ali je razmatranje pomjereno za narednu sjednicu. Iz tih razloga drugu temu našeg seminara smo stavili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (u drugom čitanju). Ovim Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama vrši se daljnji proces usklađivanje zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije kojim se uvode brojne i velike izmjene u dosadašnjoj praksi provođenja procedura javnih nabavki.

Cilj seminara je profesionalno osposobljavanje polaznika za samostalan rad na portalu nabavki, e-aukciji, poslovima elektronskih javnih nabavki, objavama i dostavljanju dokumentacije na portalu nabavki, novoj ulozi članova komisije za javne nabavke, i unapređivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima ili su zainteresovani za ove poslove, te je iz tog razloga seminar koncipiran na način da pored teorijskih predavanja sadrži i niz primjera koji će biti prezentovani učesnicima. Također, polaznici dobijaju i adekvatnu literaturu za navedene postupke, posebno za Pregovarački postupak jer se on koristi u hitnim situacijama.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

·    Uslovi za učešće u e – postupku

·    Kreiranje elektronskog postupka

·    Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku

·    Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke

·    Kreiranje ponude

·    Slanje elektronskih ponuda

·    Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda

·    Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje

·    Evaluacija ponuda

·    Izmjena rezultata evaluacije

·    Otvaranje elektronskih ponuda

·    Zahtjev za ispravku računske greške

·    Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude

·    Obrazloženje neprirodno niske cijene

·    E-aukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)

·    Poništenje održane e-aukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa

·    Preporuka za dodjelu/poništenje

·    Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe

·    Tim ponuđača u E-postupku

·    Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude

·    Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

·    Notifikacije u slučaju žalbe

Pitanja i odgovori

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

·    Uvod i razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama ZJN

·    Pregled najznačajnijih izmjena u odnosu na važeći Zakon o javnim nabavkama

·    Nove definicije

·    Ugovorni organi iz drugih država

·    Plan nabavki i uslovi za početak postupka javne nabavke

·    Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama

·    Uvid u ponude i mogućnost kopiranja i slikanja dokumentacije

·    Obaveza donošenja internog pravilnika

·    Službenik za javne nabavke

·    Prethodna provjera tržišta

·    Podjela predmeta nabavke na lotove

·    Isključenje iz učešća u postupcima javnih nabavki 

·     Sukob interesa i antikoruptivni mehanizmi

·     Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

·     Postupci male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i direktni sporazum)

·     Priprema tenderske dokumentacije

·     Priprema ponuda

·     Uvođenje elektronskih nabavki

·     Postupak pravne zaštite 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

 

Mostar

Dario Kihli – trener za JN AJN

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN

Sarajevo

Dario Kihli – trener za JN AJN

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

 

Banjaluka

Dario Kihli – trener za JN AJN

Kemal Muhamedović – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:00 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

ü Ugovornim organima i ponuđačima, 

ü sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,

ü privrednim subjektima – ponuđačima, 

ü predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, 

ü internim revizorima i revizorima,

ü advokatima i sudijama,

ü službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

ü Troškove sudjelovanja u radu seminara

ü Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

ü Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara 

  • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)

  • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

 

 

POSEBNA PONUDA

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

 

Portal RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

Priručnici

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije – 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 38 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 20 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

CD Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum  7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica  10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)  7 KM

CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 7 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa  7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora  7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme  10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke  10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora  10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)  10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza  10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Javne nabavke - Mart 2022. godine

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave