Savjetovanje iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja

29.04.2022. 08:15 / Izvor: Akta.ba
kancelarijsko poslovanje

Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19).

SAVJETOVANJE IZ

ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

UPITI I NEJASNOĆE NASTALE U PRIMJENI

STAVOVI I MIŠLJENJA MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO POJEDINIM PITANJIMA

 

SARAJEVO 26. MAJ 2022. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

 

Naime, Odlukom o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14) definisani su pravi okviri kancelarijskog i arhivskog poslovanja, na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19).

S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo upućen je veliki broj upita od organa uprave oko primjene navedenih propisa.

Kako se radi o većem broju upita Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo je odlučila da na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene gore navedenih propisa organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i razlikama kao i izradi modela akata i novih obrazaca u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Bosne i Hercegovine.

Ističu da se po prvi put na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno uređuje pitanje upotrebe faksimila, a velik broj upita se odnosio upravo na pitanja (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd), iz tih razloga pripremili su instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil tako i za sam Pravilnik u vršenju kancelarijskog poslovanja.

PREDAVAČI:

 • Alen Taletović - Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
 • Admir Hadrović - arhivist Arhiva Federacije BiH;

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

TEME:

 • Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14);
 • Stavovi i mišljenja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine po pojedinim pitanjima;
 • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
 • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
 • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
 • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas. oznakom zatim promjena iste u toku godine);
 • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
 • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
 • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
 • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom
 • Korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
 • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
 • ROKOVNIK PREDMETA;
 • OTPREMANJE POŠTE;
 • ŠTA JE ELKTRONSKI POTPIS;
 • ŠTA JE ELEKTRONIČKI POTPIS;
 • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
 • Propisi i pravila upotrebe elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
 • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU)
 • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

 

ARHIVSKO POSLOVANJE

TEME:

 • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
 • Arhivska terminologija - osnovni pojmovi;
 • Arhivska praksa u BiH i okruženju;
 • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
 • Vođenje arhivske knjige;
 • Izrada topografskog vodiča;
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
 • Vježbe - sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.
 • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

KOTIZACIJA SA UKLJUČENIM PDV-om:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).

Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.

SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM.

 

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

 • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene Odluke i novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19), koji je stupio na snagu, a u obaveznoj primjeni od 01.01.2020 godine;
 • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog;
 • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
 • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
 • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE - (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
 • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
 • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
 • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
 • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivaju na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENTE:
plan1.docx
obrazacc.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave