Savjetovanje o primjeni novih izmjena Zakona o PIO/MIO i Zakona o radu

04.05.2022. 08:58 / Izvor: Akta.ba
APKE

Cilj izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe.

PRIMJENA NOVIH IZMJENA I DOPUNA 

ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH

ZAKONA O RADU I UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU

INSPEKCIJSKI POSTUPAK

26. MAJ. 2022. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – ILIDZA SARAJEVO

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u ("Službenim novinamaFederacije BiH", broj 19/22) te je isti u primjeni cca 30 dana.

Cilj izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera. 

Također, na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene Zakona o radu F BIH, Uredbe (Sužbene novine F  BiH br. 13/19 i 9/21) i inspekcijskog postupanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, je odlučila da organizuje savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su upućeni u parlamentarnu proceduru (izmjena i dopune zakona o doprinosima itd).

VRLO BITNO NAPOMENA

Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, javnim preduzećima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u izmjenama i dopunama gore navedenih zakona uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika Zavoda PIO/MIO i inspekcije, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka odnosno propusta prilikom odjave i procesa prijave u sistem PIO/MIO, što često bude osnova za osnovane sudske sporove.

PREDAVAČ: 

Nermina Vučković, savjetnica direktora - Federalnog zavoda PIO/MIO

Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

PREDAVAČ: 

Nermina Vučković, savjetnica direktora - Federalnog zavoda PIO/MIO

TEME SAVJETOVANJA PIO/MIO:

 • Primjena izmjene i dopune zakona o PIO/MIO ?

 • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;

 • ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;

 • ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;

 • ŠTA JE poseban st;

 • Dokazivanje staža osiguranja;

 • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;

 • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;

 • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;

 • Minimalna granica za odlazak u penziju;

 • Prijevremena penzija;

 • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;

 • Minimalna i zajamčena penzija;

 • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi);

 • Invalidska penzija, porodična penzija (uslovi);

 • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;

 • USVOJENE IZMJENE I DOPUNE koji se odnosi na boračku populaciju;

 • Uslovi za odlazak u penziju;

 • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?

 • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?

 • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?

 • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?

 • Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?

 • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;

 • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?

 • Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?

 • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?

 • Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);

 • Radni odnos penzionera;

 • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?

 • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;

 • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?

 • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;

 • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;

 • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;

 • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice

 • Pitanja i odgovori.

 

ODGOVORI I MIŠLJENJA NA POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

 • Šta se podrazumjeva pod pojmom radni vijek”?
 • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje  penzije/mirovine zamrzava?
 • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?

 

PREDAVAČ: 

Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

 

TEME SAVJETOVANJA ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI

·       Ugovor o djelu kao način radnog angažmana, ugovor o privremenim i povremenim poslovima;

·       Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;

·       Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;

·       Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;

·       Probni rad, pripravnici i volonteri, ugovor o djelu u radnim odnosima;

 • Početak važenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme;

 • Stimulacija i destimulacija plate;

 • Destimulacija zbog nekvalitetnog izvršavanja radnih zadataka (mišljenje FMRSP);

 • Lakše i teže povrede radne obaveze, sankcije u slučaju povrede radne obaveze;

 • Obustava plate;

 • Rad na dane praznika i službeni put;

 • Prekovremeni rad i rad na dane sedmičnog odmora;

 • Može li radnik snositi troškove radnog odijela i opreme u slučaju kada radnik daje otkaz?

 • Primjena povoljnijeg prava za radnika;

·       Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru i u javnom sektoru;

 • Godišnji odmor radnika koji ide u penziju početkom naredne godine;

 • Godišnji odmor radnice koja se vraća sa porodiljskog odsustva i radnika na određeno vrijeme;

 • Godišnji odmor lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;

 • Regres , plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih/tradicijskih potreba;

 • Otpremnina u slučaju odlaska u (starosnu, prijevremenu, invalidsku) penziju;

 

ULOGA I ZNAČAJ UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBIH I NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

·       Prijem u radni odnos u javnim ustanovama; 

·       Prijem u javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala;

·       Prijem u federalnim zavodima, federalnim agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama ;

·       Prijem u pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima;

·       Prijem u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo

 

PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

·       Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);

·       Načini prestanka Ugovora o radu;        

·       Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;

·       Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/, priznavanje prava na otpremninu, otkazni rok;

·       Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;

·       Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;

·       Priznavanje prava na godišnji odmor u slučaju otkaza uz propisani otkazni rok;

·       Ponovno zapošljavanje na istim ili sličnim poslovima;

·       Procedura otkazivanja Ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka (član 97. Zakona o radu)

·       Utvrđivanje vrsta prijestupa ili povreda radnih obaveza;

·       Omogućavanje radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret tzv. pravo na odbranu”;

·       Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;

·       Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka;

 • Pitanja i odgovori.


 
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

185,00 KM po jednom učesniku;

175,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i odgovori na postavljena pitanja, mišljenja resornog ministarstva.

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. 
Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. 

Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.
PREUZMI DOKUMENT:
plan-apke.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave