Agencija APKE organizuje završno savjetovanje iz javnih nabavki za 2022. godinu

05.12.2022. 09:14 / Izvor: Akta.ba
Savjetovanje

Implementacija svih izmjena Zakona o javnim nabavkama zvanično se primjenjuje od 10.12.2022. godine, a koje su veoma bitne i za ugovorne organe i ponuđače.

ZAVRŠNO SAVJETOVANJE IZ

JAVNIH NABAVKI ZA 2022 GODINU

20.12.2022. GODINE HOTEL „JELENA“ -  BANJA LUKA

21.12.2022. GODINE HOTEL „MOSTAR“ -  MOSTAR

23.12.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

 

 • PREDUSLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI ZA PRIMJENU IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH
 • OBAVEZA ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE) ČLAN 14.a ZJN
 • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
 • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
 • IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN
 • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
 • UPOZNAVANJE SA MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN
 • UPOZNAVANJE SA BITNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA OSNOVANE ŽALBE IZJAVLJENE NA TD

Implementacija svih izmjena Zakona o javnim nabavkama zvanično se primjenjuje od 10.12.2022. godine, a koje su veoma bitne i za ugovorne organe i ponuđače.

Prema tome, pravilnost provođenja javnih nabavki jedan je od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača i od izuzetnog značaja je uspješnost definisanja realizacije potpisanog ugovora.

Za ispravnu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama i danas ostaju određene nejasnoće kao što su, pitanja imenovanja službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavke kao i situacije u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

PREDAVAČI: 

Nataša Golić –Član URŽ-a, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

Dražen Vidaković, dipl.iur. Agencija za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

TEME:

 1. OBAVEZA ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE) ČLAN 14.a ZJN
 • Šta je predmet provjere
 • Način provjere
 • Pregled
 • Rezultati ankete
 • Sačinjavanje službene zabilješke
 • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
 • Izrada modela metodologije na savjetovanju

2. IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN

 • Osnovni elementi plana
 • predmet javne nabavke
 • brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz Jedinstvenog riječnika javnih nabavki JRJN (CPV kod)
 • procijenjena vrijednost
 • da li se predmet dijeli na lotove
 • vrsta postupka ugovaranja
 • da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
 • period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,
 • okvirni datum pokretanja i zaključenja postupka
 • izvor finansiranja
 • podatak za koju godinu se plan donosi
 • dodatne napomene

3. IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN

 • Osnovni elementi
 • Šta se istim treba urediti
 • Organizacija postupanja
 • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
 • Način usvajanja
 • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
 • Odgovornosti rukovodica zadužene službe/sektora za pripremu poziva i tenderske dokumentacije  
 • Izvršioci
 • Službenik/ci za javne nabavke
 • Komisija za javne nabavke
 • Ovlaštene osobe za potpisivnje ugovora i pratećih dokumenata
 • Ovlaštene osobe za praćenje realizacije ugovora
 • Odgovorno lice ispred Ugovornog organa  za nadzor nad primjenom pravilnika
 • Odgovorno lice za arhivske poslove
 • Rokovi unutar pravilnika
 • Rok donošenja

4. IZMJENA UGOVORA I IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN

 • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
 • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
 • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
 • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
 • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora

5. UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN

 • Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke;
 • Predmet javne nabavke;
 • Procjena vrijednost javne nabavke;
 • Podaci o izvoru – načinu finansiranja
 • Opšta pravila o izuzeću
 • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
 • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
 • Primjena ostalih propisa
 • Internalizirani ugovori 
 • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
 • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)
 •  

6. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

 • Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati

7. UPOZNAVANJE SA MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN

8. UPOZNAVANJE SA BITNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA ŽALBE NA TD

9. BITNE IZMJENE U PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA I KONKURENTSKOG ZAHTJEVA,

10. BITNE IZMJENE U SISTEMU PRAVNE ZAŠTITE,

11. AKTIVNA LEGITIMACIJA

12. JASNO PRECIZIRANJE ADVOKATSKIH NAKNADA.

VRLO BITNO: Pozivamo vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi word verziji model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne osnovane žalbe i dr..

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

 1. Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.
Broj učesnika je ograničen. 
Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i realni sektor svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 
Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja - molimo vas da nas o tome ranije obavijestite.
Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba 
Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

 

PREUZMI DOKUMENT:
prijavniobrazac_plan.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave