Specijalistički seminar na Zlatiboru

Zakon o izmjenama i dopunama "Zakona o javnim nabavkama"

08.02.2023. 13:18 / Izvor: Akta.ba
Kventum

Kventum organizuje seminar Zakon o izmjenama i dopunama "Zakona o javnim nabavkama" na Zlatiboru.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

UVOĐENJE DOBRE PRAKSE U PRIMJENI ZIDZJN

ZELENE JAVNE NABAVKE

PRAKTIČNA PRIMJENA KRITERIJUMA ZELENIH JAVNIH NABAVKI

 

Zlatibor

22. - 24.02.2023.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima ugovornih organa koji nastoje da od samog početka razviju dobru praksu primjene ZIDZJN, sistemski unaprijede pristup javnim nabavkama i pokažu zeleno opredjeljenje svojih institucija, službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki u skladu sa ZIDZJN i u postupcima sa uključenim zelenim kriterijumima.

 

CILJEVI I SVRHA

 • Usvajanje znanja i pravilno postupanje sa odredbama ZIDZJN
 • Definisanje i upoznavanje sa novim institutima uvedenim ZIDZJN
 • Detaljno upoznavanje sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Upoznavanje sa odredbama Uputstva o načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o novim pravima i obavezama ugovornih organa i ponuđača
 • Upoznavanje sa najznačajnijim mišljenjima Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN
 • Prevencija primjene loše prakse u primjeni ZIDZJN
 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU  i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje prakičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenje postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
 • Prevencija primjene loše prakse u oblasti zelenih javnih nabavki

 

SADRŽAJ

 

UVOD U ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 1. Razvojni put i usvajanje ZIDZJN
 2. Ključne karakteristike ZIDZJN
 3. Stupanje na snagu i početak primjene ZIDZJN
 4. Odnos važećih podzakonskih akata sa ZIDZJN
 5. Prestanak važenja podzakonskih akata
 6. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 7. Uputstvo o načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki
 8. Ostali podzakonski akti

 

ODREDBE, POJEDINAČNA RJEŠENJA I NOVI INSTITUTI ZIDZJN

 1. Nove definicije i pojmovi
 2. Najznačajnija mišljenja Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN
 3. Međudržavne nabavke
 4. Usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 5. Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama
 6. Službenik za javne nabavke i njegovo učešće u postupku javne nabavke
 7. Planiranje javnih nabavki, provjera tržišta i drugi uslovi za početak postupka javne nabavke
 8. Novi zahtjevi transparentnosti postupka javne nabavke
 9. Rokovi
 10. Isključenje ponuđača iz postupka javnih nabavki
 11. Diskvalifikacija ponuđača po osnovu sukoba interesa i korupcije
 12. Izmjena cijene ugovora
 13. Noviteti u provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i postupka direktnog sporazuma
 14. Provođenje postupka za dodjelu ugovora o uslugama iz Aneksa II ZJN

 

 • Praktična radionica: Izrada klizne skale u ugovoru o javnoj nabavci
 • Praktična radionica: Prethodna provjera tržišta

 

IZMJENE POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE

 1. Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe
 2. Sadržaj žalbe
 3. Rokovi za izjavljivanje žalbe
 4. Postupanje ugovornog organa po žalbi
 5. Apsolutno bitne povrede Zakona
 6. Naknada za pokretanje žalbenog postupka
 7. Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke
 8. Troškovi žalbenog postupka

 

ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

 1. Pojam i definicija zelenih javnih nabavki
 2. Strategija razvoja zelenih javnih nabavki
 3. Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki
 4. UN Agenda 2030
 5. The European Green Deal
 6. Praksa zelenih javnih nabavki u regionu
 7. Alati troškova životnog ciklusa
 8. Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

 

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

 1. Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH
 2. Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i percepcija zelenih javnih nabavki
 4. Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 5. Primjena oznaka i certifikata
 6. Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

 

 • Studija slučaja: Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

 

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME 

 1. Istraživanje i ispitivanje tržišta
 2. Izbor postupka javne nabavke
 3. Odluka o pokretanju postupka
 4. Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 5. Obavještenje o nabavci
 6. Pregled i ocjena ponuda
 7. Dodjela ugovora
 8. Praćenje realizacije ugovora

 

 • Praktična radionica: Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljive IT opreme

 

PREDAVAČ

Dražen Vidaković, dipl.iur.

Agencija za javne nabavke BiH

UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Diplomirani pravnik, šef Grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u projektu “Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH” Projekta. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

 

RASPORED RADA

22.02.2023. Srijeda   10:00 - 16:00 

23.02.2023. Četvrtak 09:30 - 16:00

24.02.2023. Petak     09:00 - 11:00

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan sa fokusom na rješavanju nedoumica oko tumačenja pojedinačnih odredbi, instituta i rješenja predviđenih ZIDZJN, upoznavanjem učesnika sa načinom provođenja postupaka sa uključenim zelenim kriterijumima i benefitima koje takve nabavke donose za ugovorne organe, ponuđače i životnu sredinu i to kroz praktične primjere, primjere dobre prakse, vježbe, razmjene iskustava i slično.

 

Seminar se sastoji od dvije komponente:

 1. Teorijski dio - podrazumijeva prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima sa iznošenjem problematike učesnika, diskusije i prijedloga konkretnih rješenja za konkretne situacije.
 2. Praktični dio - podrazumijeva grupne vježbe i radionice, te studija slučaja uz aktivno učešće svih učesnika

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

- N A P O M E N A -

 

Zbog redizajniranja naše web stranice → www.kventum.ba

ONLINE REGISTRACIJA  ZA PRIJAVE NA EDUKACIJE NIJE U FUNKCIJI.

Hvala na razumijevanju.

 

Trenutno su prijave moguće samo pomoću prijavnog obrasca koji se nalazi na zadnjoj strani svakog prospekta (prospekti u prilogu e-maila).

Popunjen i ovjeren PRIJAVNI OBRAZAC poslati na e-mail: info@kventum.ba

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do

10.02.2023.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku  PDF PROSPEKT

 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 15.02.2022.

KONTAKT INFORMACIJE

 

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba       

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave