Više gradova

APKE savjetovanje - Javne nabavke

04.04.2023. 11:39 / Izvor: Akta.ba
javne nabavke

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačim...

JAVNE NABAVKE

 

18.4.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ - BANJA LUKA

25.4.2023. GODINE HOTEL „MOSTAR“ - MOSTAR

28.4.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

12.5.2023. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ - BIHAĆ

 

 • IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN USLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI
 • DIREKTNI SPORAZUM
 • KONKURENTSKI ZAHTJEV
 • NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN
 • METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN
 • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
 • POSLOVI KOMISIJE ZA NABAVKE I ULOGA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
 • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
 • IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 72. stav 5. ZJN
 • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
 • AKTUELNA RJEŠENJA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENU IZMJENA I DUPUNA ZJN OSNOVANE I NEOSNOVANE ŽALBE (dobri i loši primjeri)
 • AKTUELNA MIŠLJENJA AJN KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENU IZMJENA I DUPUNA ZJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA)
 • PRESUDE SUDA BIH
 • AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

 

 

Za ispravnu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama i danas ostaju određene nejasnoće kao što su, pitanja uslova za izuzeća od zjn, planiranje i primjena direktnog sporazuma kao i konkurentskog zahtjeva, nabavka usluga iz aneksa II zjn, imenovanje službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavke kao i situacije u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

 

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

 

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

PREDAVAČI:

Nataša Golić –Član URŽ-a, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

Dražen Vidaković, dipl.iur. certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

 

TEME:

1.UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN.

 • Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke;
 • Predmet javne nabavke;
 • Procjena vrijednost javne nabavke;
 • Podaci o izvoru – načinu finansiranja
 • Opšta pravila o izuzeću
 • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
 • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
 • Primjena ostalih propisa
 • Internalizirani ugovori
 • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
 • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)

 

2.DIREKTNI SPORAZUM

 • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
 • Redoslijed aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
 • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu
 • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma
 • Primjena Portala javnih nabavki u provođenju direktnog sporazuma
 • Zaključenje direktnog sporazuma
 • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma

 

3.KONKURENTSKI ZAHTJEV

 • Redoslijed aktivnosti u provođenju konkurentskog zahtjeva
 • Priprema TD (pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu, šta to podrazumijeva)
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
 • Skraćeni žalbeni rokovi

 

4.NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN

 • Identifikacija usluga iz Aneksa II Zakona
 • Razlika između neprioritetnih i društvenih i drugih posebnih usluga
 • Postupak javne nabavke usluga iz Aneksa II ZJN
 • Postupak pravne zaštite
 • Praktična radionica: Nabavka hotelskih usluga i usluga stručnog usavršavanja

 

5. METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN

 • Šta je predmet provjere
 • Način provjere
 • Pregled
 • Rezultati ankete
 • Sačinjavanje službene zabilješke
 • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
 • Izrada modela metodologije na savjetovanju

 

6.IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN

 • Osnovni elementi plana
 • predmet javne nabavke
 • brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz Jedinstvenog riječnika javnih nabavki JRJN (CPV kod)
 • procijenjena vrijednost
 • da li se predmet dijeli na lotove
 • vrsta postupka ugovaranja
 • da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
 • period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,
 • okvirni datum pokretanja i zaključenja postupka
 • izvor finansiranja
 • podatak za koju godinu se plan donosi
 • dodatne napomene

 

7.IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN

 • Osnovni elementi
 • Šta se istim treba urediti
 • Organizacija postupanja
 • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
 • Način usvajanja
 • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
 • Odgovornosti rukovodica zadužene službe/sektora za pripremu poziva i tenderske dokumentacije
 • Izvršioci
 • Službenik/ci za javne nabavke
 • Komisija za javne nabavke
 • Ovlaštene osobe za potpisivnje ugovora i pratećih dokumenata
 • Ovlaštene osobe za praćenje realizacije ugovora
 • Odgovorno lice ispred Ugovornog organa za nadzor nad primjenom pravilnika
 • Odgovorno lice za arhivske poslove
 • Rokovi unutar pravilnika
 • Rok donošenja

 

8.IZMJENA UGOVORA I IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN

 • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
 • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
 • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
 • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
 • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora

 

9.SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati

 

10.UPOZNAVANJE SA MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN

11.UPOZNAVANJE SA BITNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA ŽALBE NA TD

12.BITNE IZMJENE U PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA I KONKURENTSKOG ZAHTJEVA,


13.PRESUDE SUDA BIH


14.AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

 

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

 
POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi word verziji model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne osnovane žalbe i dr..

 

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM..

 

Broj učesnika je ograničen.

Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja - molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba

Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave