SPECIJALISTIČKI SEMINAR

Seminar: Novi propisi o javnim nabavkama

05.06.2023. 11:01 / Izvor: Akta.ba
seminar

Upravljanje javnim nabavkama zahtijeva sve više pažnje i efikasnosti.

S P E C I J A L I S T I Č K I S E M I N A R

 

NOVI PROPISI O JAVNIM NABAVKAMA

PRAKTIČNE STRATEGIJE ZA USPJEŠNU PRIMJENU

 

NOVA RJEŠENJA ZA AKTUELNE IZAZOVE U IMPLEMENTACIJI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: TRETIRANJE NOVONASTALIH SITUACIJA

 

NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE: PRIMJENA NOVIH PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

 

PROBLEMI PRAVNE ZAŠTITE I POSTUPANJE URŽ BIH I SUDA BIH

 

SAVJETOVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA U PROVOĐENJU POSTUPKA NABAVKE

 

PRAVILNA PRIMJENA ODREDBI ZIDZJN

 

Baška Voda

05. - 07.07.2023.

 

UVOD U TEME

Javne nabavke su postale neizostavni dio rada svih ozbiljnih organizacija u posljednjih nekoliko godina. Bilo da se radi o državnim organima, javnim preduzećima ili ponuđačima koji nastoje dobiti javne ugovore. Profesionalizacija službenika za nabavke i stručnih lica u firmama koji pripremaju ponude i realizuju javne ugovore, raste na značaju i cijeni.

Upravljanje javnim nabavkama zahtijeva sve više pažnje i efikasnosti. Ovo je posebno važno u trenutnoj globalnoj ekonomskoj krizi, koja uzrokuje povećanu važnost nabavki. Izazovi su mnogobrojni, od svakodnevnih promjena na svjetskim tržištima, do izmjena zakonodavstva i pravila. S obzirom na to da nabavke postaju sve značajnije, stvaranje efikasnog, regulatornog i operativnog modela nabavke postalo je imperativno i vitalno pitanje vlada.

U Bosni i Hercegovini, od 10. decembra 2022. godine u primjeni su izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koje donose cijeli niz novih instituta i mijenjaju postojeće. Ovo zahtijeva od ugovornih organa prilagođavanje svoje prakse javnih nabavki novom propisu. Problemi u nabavkama mogu dovesti do prekida u adekvatnom funkcionisanju ciklusa nabavke, dovode u pitanje adekvatnu pripremu tenderske dokumentacije u kratkim vremenskim rokovima, stvaraju ponuđačima pritisak kod pripreme ponuda, dovode do grešaka prilikom ocjena ponuda, povećavaju mogućnost ulaganja žalbi, dovode u pitanje da li će ugovor biti na vrijeme potpisan te čitav niz problema u realizaciji ugovora zbog grešaka iz prethodnih faza postupka.

U cilju adresiranja svih navedenih pitanja, pripremili smo interaktivni specijalistički seminar sa izborom tema. Osim novih instituta i mijenjanja postojećih instituta u ZJN, na seminaru ćemo razmatrati i teme budžetskih ušteda, socijalno osjetljivih javnih nabavki i održivih javnih nabavki. Također, u sklopu seminara će biti prezentirani najnoviji stavovi Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi i Suda Bosne i Hercegovine.

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji sudjeluju u procesima javnih nabavki, uključujući zaposlenike ugovornih organa, predstavnike institucija i vlasti, javnih subjekata i preduzeća, ponuđače, stručnjake koji sudjeluju u pripremi ponuda, članove komisija za javne nabavke, rukovodioce sektora javnih nabavki, službenike koji su uključeni u proces javnih nabavki, internu reviziju ugovornih organa, advokate koji se bave slučajevima javnih nabavki, novinare, privredne subjekte, kao i sve druge osobe koje imaju odgovornost u procesima javnih nabavki ili su zainteresovane za javne nabavke na bilo koji način.

CILJEVI I SVRHA

 • Upoznavanje sa novinama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Tretiranje novonastalih situacija regulisanih novim propisima: neprihvatljiva ponuda, da li je nabavka izuzeće ili ne, sukob interesa, kako postupati sa nabavkama koje su prirodni ili zakonski monopol?
 • Upoznavanje sa novinama u postupcima male vrijednosti: konkurentski zahtjev, direktni sporazum, novo pravilo jedan račun-jedan direktni sporazum
 • Prezentiranje i analiza novih stavova Agencije za javne nabavke
 • Upoznavanje sa novinama u pravnoj zaštiti povodom postupaka javnih nabavki, te praksom URŽ-a i Suda BiH
 • Rješavanje problema sa kojima se učesnici (ugovorni organi i privredni subjekti) susreću u praksi
 • Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača do realizacije ugovora
 • Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih nepravilnosti u radu
 • Bolje razumijevanje lanca odgovornosti - prekršajna i krivična odgovornost
 • Efikasniji i jednostavniji rad na poslovima nabavki i kod ugovornih organa/ponuđača koji imaju usvojene dobre prakse nabavki

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ovaj seminar donosi brojne koristi za organizaciju koja se bavi javnim nabavkama. Učesnici će imati priliku steći relevantna znanja i vještine kroz praktične primjere i diskusije sa predavačima i drugim učesnicima seminara. Time će organizacija moći efikasnije organizirati svoje postupke javnih nabavki i smanjiti rizik od grešaka.

Osim toga, seminar pruža mogućnost usvajanja novih znanja i razmjene iskustava sa drugim učesnicima, što može pomoći u rješavanju izazova i prepreka u budućem radu. Takođe, učesnici će biti upoznati sa novim regulatornim zahtjevima i zakonskim izmjenama u oblasti javnih nabavki, što će im pomoći da ostanu ažurni i usklađeni sa zakonskim propisima.

U globalu, ovaj seminar će pomoći organizaciji da unaprijedi svoje poslovanje i stekne vrijedne vještine i znanja koja će joj biti od koristi u budućnosti.

SADRŽAJ

1. TRETIRANJE NOVONASTALIH SITUACIJA I NOVI STAVOVI AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE: PRIMJENA NOVIH PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Praksa primjene novih instituta u javnim nabavkama
 • Primjena međunarodnih pravila u dodjeli ugovora
 • Novi izuzeci od primjene ZJN
 • Sukob interesa i isključenje ponuđača
 • Uticaj javnih nabavki na konkurenciju na tržištu
 • Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma
 • Izmjene u postupcima konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma
 • Rad komisije za javne nabavke
 • Prezentacija i analiza novih stavova Agencije za javne nabavke

2. NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN I IZMJENE PODZAKONSKIH AKATA

 • Koje usluge potpadaju pod Aneks II ZJN?
 • Kako se provodi procedura nabavke usluga iz Aneksa II?
 • Da li je pogrešno usluge iz Aneksa II vrijednosti do 6.000,00 KM ugovarati direktnim sporazumom?
 • Praktični primjer poziva za nabavku usluga hotelskog smještaja i restoranskih usluga
 • Smjernice za ponuđače koji učestvuju u postupcima nabavki usluga iz Aneksa II
 • Šta u praksi donose izmjene u ostalim podzakonskim aktima?

3. PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Priprema i pisanje žalbe
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi
 • Rokovi u žalbenim postupcima
 • Primjena Zakona o upravnom postupku u žalbenoj proceduri
 • Praksa URŽ-a i Suda BiH: stavovi iz rješenja i presuda važni za praktičnu primjenu ZJN iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača

4. PRUŽANJE POMOĆI U PRIMJENI IZMIJENJENIH PROPISA O NABAVKAMA

 • Obaveza i način planiranja nabavki
 • Angažman i uloga službenika za javne nabavke
 • Usvajanje i bitnost donošenja internog pravilnika o nabavkama
 • Prethodna provjera tržišta
 • Novine u vezi podjela predmeta nabavke na lotove
 • Priprema za postupak nabavke i smjernice pri izradi tenderske dokumentacije
 • Evaluacija ponuda i korištenje e-aukcije
 • Transparentnost ugovornog organa i obaveznost objave obavještenja/izvještaja na portalu

PREDAVAČI

1. Josip Jakovac, dipl. iur.

Međunarodni master upravljanja javnim nabavkama, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN.

2. Ivana Grgić, mr. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završila master studije “International Master in Public Procurement Management”.

3. Bojan Ždrale, dipl. oec.

Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II - training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

METODOLOGIJA RADA

 • Seminar je visoko interaktivan, vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere.
 • Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom radu te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalna rješenja.
 • Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.
 • Kroz interaktivni način rada i radionice bit će omogućeno praktično rješavanje problema sa ciljem ostvarenja dugoročnih i strateških ciljeva organizacije iz oblasti nabavki.

RASPORED RADA

05.07.2023. Srijeda 09:30 - 16:00

06.07.2023. Četvrtak 09:30 - 16:00

07.07.2023. Petak 09:00 - 11:00

 

                                 Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 20.6.2023.

20.06.2023.

             Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku PDF PROSPEKT

 

Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

 LINK

 

 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 27.06.2023.

PRIJAVE TRAJU DO: 27.06.2023.

Prijave traju do: 27.06.2023.

Prijave traju do: 27.06.2023

 

KONTAKT INFORMACIJE

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave