REC d.o.o. organizuje seminar "Upravni postupak"

20.06.2024. 10:37 / Izvor: Akta.ba
upravni postupak

REC d.o.o. organizuje SEMINAR na temu: UPRAVNI POSTUPAK u Sarajevu 02. 07. 2024.

REC d.o.o. organizuje SEMINAR na temu:

UPRAVNI POSTUPAK

Sarajevo - 02. 07. 2024. - Hotel Hollywood - Ilidža

Početak seminara - 09,30 sati

Na seminaru pod nazivom: "Upravni postupak" želimo upoznati učesnike sa pojmovima upravnog postupka, prezentaciju izvora prava, vođenje postupka, kao i sudsku zaštitu uz praktične primjere iz njihove prakse. Pojašnjenja načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

Cilj nam je povećanje znanja i efikasnosti u procesu upravnog postupka, od pokretanja postupka do konačnosti upravnih akata kao i vođenje upravnog spora.

Na seminaru će biti riječi o pravilima upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantoni/županije, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim stvarima. U toku seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake pred prvostepenim organom od pokretanja upravnog postupka do donošenja upravnog akta od prvostepenog organa. Zatim izjavljivanje žalbe na prvostepeni upravni akt, postupanje drugostepenog organa, donošenje konačnog rješenja i njegovo pobijanje odnosno tužbom pokretanje upravnog spora. Osim općeg upravnog postupka bit će riječi i o posebnim upravnim postupcima.

Obzirom da je riječ o predavaču sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u Sudu BiH moći ćete saznati dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.

SADRŽAJ SEMINARA :

Osnove upravnog postupka

 • Pojam i značaj upravnog postupka
 • Osnovna načela upravnog postupka
 • Nadležnost organa za upravno postupanje

Pitanja i odgovori

Stranka i njeno zastupanje

 • Pojam stranke u pravnom postupku
 • Aktivna, pasivna i uzgredna stranka
 • Stranačka i procesna sposobnost
 • Zastupanje: zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik, punomoćnik + stručni pomagač

Pitanja i odgovori

Komuniciranje organa i stranaka

 • Podnesci
 • Zapisnik
 • Pozivanje
 • Dostavljanje
 • Rokovi
 • Povrat u prijašnje stanje

Pitanja i odgovori

Prvostepeni upravni postupak

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Tok upravnog postupka
 • Dokazivanje i dokazna sredstva
 • Rješenje u upravnom postupku

Pitanja i odgovori

Pravni lijekovi u upravnom postupku

 • Redovni pravni lijek - žalba
 • Rad prvostepenog organa po žalbi
 • Rad drugostepenog organa po žalbi
 • Vanredni pravni lijekovi

Pitanja i odgovori

PREDAVAČ:

Milica Pranjić, dipl.iur. - Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Jasmin Voloder, dipl. iur. - Općina Ilidža

TRAJANJE SEMINARA / WEBINARA

U vremenu 9:30 - 15:00

SEMINAR /WEBINAR SU NAMIJENJENI:

 • voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim službenicima organa uprave svih nivoa
 • članovima uprava društava i ustanova
 • HR menadžerima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih i kadrovskih poslova (odjelima za upravljanje ljudskim resursima)
 • službama za zapošljavanje, i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima i agencijama koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU (sa PDV-om):

205 KM po jednom učesniku;

195 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

185 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH - 250 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

PRIRUČNICI

Komentar Zakona o radu FBiH - 25 KM

Priručnik - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH - 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata - 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa - 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH - 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika - 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu - 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu - 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH - 15 KM

Priručnik - Radni odnosi FBiH - Odgovori na pitanja u 2017. godini - 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom - 10 KM

CD Priručnik - Otkaz ugovora o radu - 16 KM

Priručnik - Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH - 10 KM

Priručnik - Radni odnosi FBiH - Odgovori na pitanja u 2018. godini - 15 KM

Priručnik - Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada - 20 KM

Priručnik - PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA - 20 KM

CD Priručnik - Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima - 18 KM

Priručnik - Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu - 27 KM

Priručnik - Kancelarijsko poslovanje u FBiH - 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac Upravni postupak Juli 2024

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave