Jednodnevni, interaktivni seminar: Radni odnosi u FBiH

21.06.2024. 10:24 / Izvor: Akta.ba
REC

Zbog nedostataka radne snage na tržištu rada došlo je do potrebe za otvaranjem zakonodavnog okvira za zapošljavanje studenata.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni, interaktivni SEMINAR na teme:

RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BiH

Zakon o dopunama Zakona o radu

Prava žene-porodilje u/i izvan radnog odnosa u Federaciji BiH

Radno-pravni status direktora

Sarajevo: 03. 07. 2024. - Hotel Hollywood - Ilidža

Početak seminara - 09:30

Na seminaru će biti predstavljen Zakon o dopunama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), o zapošljavanju studenata. Uvođenje novog instituta kod zapošljavanja radnika u Federaciji BiH, odnosno, na tržištu rada. Zbog nedostataka radne snage na tržištu rada došlo je do potrebe za otvaranjem zakonodavnog okvira za zapošljavanje studenata.

U okviru prve teme obradit ćemo sve aspekte i posljedice zapošljavanja studenata i refleksiju na zdravstveno osiguranje zaposlenih radnika, radni staž i penzijski staž. Također će biti riječ i o poslovima na koje se može zaposliti osoba sa studentskim statusom. Sama primjena zakona, kao i do sada izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce.

Druga tema se odnosi na novine koje nastaju u kontekstu rješavanja jednog od gorućih problema modernih trendova u Evropi pa i u Bosni i Hercegovini - riječ je o natalitetu i moralitetu. Odnosno kako se naše društvo, prije svega vlade entiteta i kantona „nose“ sa tim problemima koji imaju ambiciju stimulativno djelovati na porodice i olakšati brigu o djeci. I treća tema odnosi se na radno-pravni status direktora i njegov položaj u radno-pravnom zakonodavstvu koji je karakterističan za ovu fazu razvoja radnopravnog prava koje iznimno utječe na poziciju direktora u modernim tržišnih uslovima.

Ovo su pitanja koja se u poslednje vrijeme najčešće javljaju u praksi a vezana su za poslodavce. Iz tih razloga smo izdvojili praktična pitanja i odgovore sa namjerom da ih detaljnije obradimo tokom izlaganja.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu ovog seminara jer je riječ o pitanjima i problemima sa kojima se poslodavci suočavaju u primjeni dopuna Zakona o radu i regulisanju prava i obaveza iz oblasti PIO/MIO za studente koji dobijaju status zaposlenih osoba, položaj trudnica, majki sa djecom i radno-pravni status direktora sa i bez radnog statusa u preduzećima.

Predavači na seminaru su našu spoljni saradnici i zaposlenici REC-a.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!

SADRŽAJ SEMINARA:

Zakon o dopunama Zakona o radu

 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona;
 • Radni status, status osiguranja i penzijski staž;
 • Šta su to privremeni i povremeni poslovi a šta sezonski poslovi?
 • Zapošljavanje studenata na privremene i povremene poslove;
 • Mogu li studenti raditi na sistematizovanim radnim mjestima?
 • Zaključivanje ugovora o radu sa studentom (forma i sadržaj ugovora);
 • Šta se misli pod pojmom „student“;
 • Trajanje ugovora zaključenog sa studentom;
 • Šta je potrebno za zaključivanje ugovora o radu sa studentom;
 • Prava studenta zaposlenih na privremenim i povremenim poslovima;
 • Ko vrši nadzor i inspekciju zapošljavanja studenata;
 • Zapošljavanje stranaca.

Pitanja i odgovori

Prava žene-porodilje u/i izvan radnog odnosa u Federaciji BiH

 • Porodiljsko odsustvo
 • Pravo oca djeteta, jednog od usvojilaca ili lica kome je dijete povjereno na čuvanje i odgoj
 • Pravo u slučaju mrtvorođenog djeteta
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porodiljskog odsustva
 • Rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta
 • Pravo na neplaćeno odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva
 • Druga prava iz radnog odnosa žene porodilje (Nemogućnost otkaza ugovora o radu, Privremeni raspored žene za vrijeme dojenja djeteta, Plaćeno odsustvo u toku radnog vremena, Zabrana prekovremenog rada bez pismenog pristanka, Zabrana rada u preraspodijeljenom radnom vremenu bez pismenog pristanka, Zabrana noćnog rada, Zabrana rada na poslovima na kojima postoji rizik po zdravlje)
 • Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva i rada sa polovinom punog radnog vremena
 • Primjeri iz propisa Kantona Sarajevo
 • Prava i pomoć nezaposlenoj porodilji u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo
 • Jednokratna novčana pomoć porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pitanja i odgovori

Radno-pravni status direktora

 • Radnopravni status direktora sa i bez zasnivanja radnog odnosa
 • Ugovaranje prava, obaveza i odgovornosti direktora
 • Praktična pitanja i odgovori u vezi sa radnopravnim statusom direktora
 • Može li direktor zdravstvene ustanove dežurati u Službi hitne pomoći ?
 • Pravo na godišnji odmor direktora društva
 • Da li pored direktora može biti angažovano još neko lice bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravo direktora na otpremninu prilikom odlaska u penziju
 • Prestanak ugovora o radu s direktorom
 • Razrješenje direktora od strane Upravnog odbora
 • Ko potpisuje ugovor o radu s direktorom
 • Prijava Direktora kod PU ukoliko se radi o ugovoru s direktorom bez zasnivanja radnog odnosa

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima - službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

185 KM po jednom učesniku

175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

165 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 - 15:00h

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara - molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA: U sklopu pretplate na portal „REC-ko - radni odnosi“ ostvarujete besplatan savjetodavni servis iz oblasti radnih odnosa za tekuću godinu!

ČASOPIS

Časopis "Pravo i finansije" - elektronsko izdanje - godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu - 300 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal "REC-ko": Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu - 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH - 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal sadrži pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal "REC-ko": Pitanja i odgovori iz javnih nabavki - 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (Pitanja i odgovori + sa modelima akata za ugovorne organe i ponuđače)

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH - 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom - 10 KM

CD Priručnik - Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima - 18 KM

Priručnik - Kancelarijsko poslovanje u FBiH - 25 KM

Priručnik - Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu - 27 KM

CD - Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) - 30 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
prijavniobrazacjuli.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave