(HR) (izmjena) Nabavka endoskopskog potrošnog materijala

Datum objave: 14.04.2021. 09:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 14.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Endoskopski i endokirurški uređaji

2021/S 072-183408

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 016-035821)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Endoskopski potrošni materijal – grupe

 

Referentni broj: 010-018-135-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33168000 Endoskopski i endokirurški uređaji
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: nabava endoskopskog potrošnog materijala.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/04/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 016-035821

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 26/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 26/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: