(HR) (izmjena) Nabavka raznih lijekova za onkološku terapiju

Datum objave: 26.03.2021. 09:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.03.2021.

Hrvatska-Šibenik: Razni lijekovi

2021/S 060-150393

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 053-132940)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Opća bolnica šibensko-kninske županije
Nacionalni registracijski broj: 03861060066
Poštanska adresa: Stjepana Radića 83
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: služba za nabavu
E-pošta: ana.gracin@bolnica-sibenik.hr
Telefon: +385 22641232
Telefaks: +385 22641233
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-sibenik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Lijekovi za onkološku terapiju

 

Referentni broj: G-9/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33690000 Razni lijekovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava onkoloških lijekova za potrebe OB ŠKŽ..

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 053-132940

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.1.5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost (u HRK bez PDV-a):*

Umjesto:

 

8 501 338,00

 

Glasi:

 

8 146 338,00

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: