(izmjena i dopuna Plana javne nabavke za 2016. godine) Nabavka usluga ispitivanja tržišta i nabavka medicinske opreme

Datum objave: 23.09.2016. 08:20 / Izvor: Akta.ba, 15.09.2016.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE 

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta: 36-000108/16

Broj akta: 01.1-0100DA-017/16

Datum, 15.9.2016. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu članaka 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12) i članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, donosi

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNT PLANA JAVNE NABAVE U BRČKO DISTRIKTU BIH U 2016. GODINI,

broj: 13-000013/16, broj akta: 01.1-0100DA-0021/16 od 23.2.2016

 

Član 1.

Usvaja se izmjena i dopuna Plana nabave roba, usluga i radova za ugovorni organ Brčko distrikta BiH u 2016. godini, broj: 13-000013/16, broj akta: 01.1-0100DA-0021/16 od 23.2.2016. godine za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge prema Zahtjevu JZU „Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikta BiH, koji se odnosi na sljedeću izmjenu i dopunu Plana, tako što:

I.

1. U dijelu Plana nabave za nabavu roba - Uvodi se nova stavka:

Predmet nabave: Ispitivanje tržišta i nabava medicinske opreme.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak - Međunarodni vrijednosni rad,

Procijenjena vrijednost: 16.724.000,00 KM bez PDV-a,

Šifra projekta: JRJN: 33100000-1 - Medicinska oprema

Okvirni datum pokretanja postupka: rujan 2016. godine

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac 2016. godine

Izvor financiranja: Odluka Skupštine Brčko distrikta BiH o prihvatanju najboljeg načina financiranja.

 

Obrazloženje:

Vlada Brčko distrikta je na 131. Izvanrednoj sjednici razmotrila Informaciju Odjela za zdravstvo i ostale usluge koja se odnosila na nabavu nove medicinske opreme za potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikta BiH, broj: 36-000108/16 od 11.07.2016 godine, te dala suglasnost za pokretanje postupka nabave nove medicinske opreme.

Zatim, Skupština Brčko distrikta BiH na 80. Redovitoj sjednici je donijela zaključak kojim daje suglasnost za pokretanje postupka nabave nove medicinske opreme, po zahtjevu JZU „Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikta BiH, broj 1087/16 od 07.07.2016. godine, po priloženoj specifikaciji medicinske opreme čija nabava je neophodna za normalan rad JZU „Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikta BiH.

 

Član 2.

Ova Odluka stujba na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: