(izmjena plana javnih nabavki za 2016. godinu) Nabavka pogonskog goriva, dizela, benzina, maziva, auto guma, toplih i hladnih napitaka, održavanje vozila, usluge osiguranja i registracije, usluge prevoza

Datum objave: 01.11.2016. 12:28 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2016.

Agencija za poštanski promet BiH

 

Broj: 01-03-2-16-9-88-4/16

Datum: 05. 10. 2016. godine

Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Vijeća Agencije, člana 8. Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 92/07), a u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine na 2. sjednici, održanoj 05. 10. 2016. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

I

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donosi odluku o izmjeni Plana javne nabavke za 2016. godinu broj 01-05-1-16-9-88-3/16 od 05. 02. 2016. godine prema sljedećem:

- Pod tačkom 6. „ROBE" (Pogonsko gorivo, dizel, benzin, mazivo) Plana mijenja se procijenjena vrijednost na način da umjesto „13.000,00 KM" treba da stoji „6.000,00 KM", a u koloni vrsta postupka umjesto „konkurentski" treba da stoji „direktni".

- Iza tačke 7. „ROBE" dodaje se tačka 8. „nabavka i lagerovanje 12 komada zimskih auto guma putem direktnog sporazuma u maksimalnoj vrijednosti do 3.500,00 KM"

- Iza tačke 8. „ROBE" dodaje se tačka 9. „nabavka toplih i hladnih napitaka putem direktnog sporazuma u maksimalnoj vrijednosti do 1.000,00 KM"

- Pod tačkom 1. „USLUGE" (Održavanje vozila) Plana mijenja se procijenjena vrijednost na način da umjesto „8.000,00 KM" treba da stoji „6.000,00 KM", a u koloni vrsta postupka umjesto „konkurentski" treba da stoji „direktni".

- Pod tačkom 3. „USLUGE" (Osiguranje i registracija) Plana mijenja se procijenjena vrijednost na način da umjesto „7.000,00 KM" treba da stoji „6.000,00 KM", a u koloni vrsta postupka umjesto „konkurentski" treba da stoji „direktni".

- Pod tačkom 4. „USLUGE" (Usluge prevoza - aviokarte, smještaj) Plana mijenja se procijenjena vrijednost na način da umjesto „10.000,00 KM" treba da stoji „6.000,00 KM".

- U koloni F Plana javnih nabavki „Okvirno vrijeme pokretanja postupka" mijenja se na način da će u svakoj koloni stajati „IV kvartal".

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine donijela Plan javnih nabavki za 2016. godinu broj: 01-05-1-16- 9-88-3/16 od 05. 02. 2016. godine i isti u skladu sa Zakonom objavila na internet stranici Agencije.

Međutim, zbog nepopunjenosti Vijeća Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, a samim tim i nemogućnosti donošenja odluka o realizaciji nabavki iz Plana, jer se u skladu sa članom 10. stav (5) tačka c) Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine sve odluke donose konsenzusom članova Vijeća Agencije, Agencija nije mogla izvršiti nabavke predviđene Planom.

Dana, 04. 10. 2016. godine rješenjem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine br. 214/16 od 04. 10. 2016. godine imenovani su vršioci dužnosti članova Vijeća Agencije, čime su ispunjeni uslovi za realizaciju nabavki, ali kako su prošli rokovi za nabavku predviđeni Planom, a i dalje postoji potreba za predmetne nabavke, to je Vijeće Agencije donijelo odluku na način naveden u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: