Izvođenje radova na postavljanju laminata u TE Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 289-7-3-4-1698/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Sead Kurspahić
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Podne i zidne obloge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka i postavljanje laminata u TE Kakanj.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i postavljanje laminata u TE Kakanj.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kakanj bb 72240
Kakanj
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehnička pitanja: Jasenko
Beus 00387 32 77 11 7800387 32 77 11 78.
Rok za prijem zahtijeva za dostavu tenderske dokumentacije
10.06.2014. godine do 15:00 sati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sead Kurspahić
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771151
Faks: 032771310
Elektronska po{ta: s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-8070-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: