Izvođenje radova na uređenju kancelarijskog i sanitarnog prostora u prizemlju, na IV i V spratu Direkcije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM"
SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 389-7-3-4-194/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna
direkcija Tuzla
Kontakt osoba: Za tehničke uslove: Senada Husarić, tel.
035-278-255, 062-851-532; Za ostalo: Melisa Kurbašić, tel.
035-277-166, 062-338-123 i Alma Gulamović, tel:035-251-633
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035361000
Faks: 035251621
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na uređenju kancelarijskog i sanitarnog prostora u
prizemlju, na IV i V spratu, Direkcije Telecoma Tuzla, za potrebe
BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Predmet nabavke obuhvata nabavku, transport, ugradnju materijala
i opreme, te dovođenje prostora na naznačenim spratovima u
funkciju.
Nabavni zahtjev br. 12.5-01-146/14
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja
Alije Izetbegovića br. 29, 75000 Tuzla, I Sprat, kancelarija br. 119
Otvaranje ponuda je 29.5.2014. god. u 12:30 u Direkciji Tuzla, I
sprat, Velika Sala
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dragan Rička
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035254321
Faks: 035274265
Elektronska po{ta: dragan.ricka@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
(D-7228-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: