(MK) Izvođenje radova na niskogradnji i radova na visokogradnji

Datum objave: 29.09.2016. 10:21 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Ohrid: Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji

2016/S 188-337946

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Opstina Ohrid ELS
MKD
Dimitar Vlahov 57
Služba(e) za kontakt: Opstina Ohrid
Na pažnju (osoba za kontakt): Liljana Simonoska
6000 Ohrid
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 46265309
E-pošta: javni.nabavki@ohrid.gov.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ohrid.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45220000

Opis
Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
14.10.2016 - 13:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: