Nabavka građevinskog materijala potrebnog za izradu parapeta i grobnica na grobljima kojima upravlja JKP Gradsko groblje Bijeljina

Datum objave: 01.09.2016. 08:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5687-7-1-3-3-7/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "Gradsko groblje" d.o.o. Bijeljina
IDB/JIB 4403806550002
Kontakt osoba Slađan Simić
Adresa Nušićeva 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-445
Faks
Elektronska pošta gradskogrobljebn@gmail.com
Internet adresa www.gradskogrobljebn.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka roba- Građevinski materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski materijal potreban za izradu parapeta i grobnica na grobljima kojima upravlja JKP "Gradsko groblje"
Bijeljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

do 31.12.2016. ili do isteka ugovorenih sredstava

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novo gradsko groblje i Gradkso groblje Pučile u Bijeljini

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2016. 13:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto U Prostorijama JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina Nušićeva broj 1
76300 Bijeljina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5687-7-1-3-3-7/16
PODIJELI: