Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i standarda za kalibraciju i provjeru

Datum objave: 22.07.2016. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1132-1-1-91-3-55/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i standarda za kalibraciju i provjeru 3 LOT-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju i standarda za kalibraciju i provjeru 3 LOT-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.8.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala za sastanke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu „e-Nabavke“: www.ejn.gov.ba ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala.
Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo putem portala „eNabavke“ na adresi
www.ejn.gov.ba. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Hemikalije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka Hemikalija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24315000-5 Razne anorganske kemikalije

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Potrošni materijal za laboratoriju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za laboratoriju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24327000-2 Razne organske kemikalije

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – Standardi za kalibraciju i provjeru

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Standardi za kalibraciju i provjeru

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 dana.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-1-91-3-55/16
PODIJELI: