Nabavka i distribucija ogrjevnog drveta

Datum objave: 19.10.2016. 12:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7838-7-1-8-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DREŽNICA" DREŽNICA
IDB/JIB 4227160180004
Kontakt osoba Edin Mušić
Adresa DONJA DREŽNICA BB , DREŽNICA
Poštanski broj 88215 Drežnica (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 586-235
Faks (036) 586-235
Elektronska pošta osddreznica@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I DISTRIBUCIJA OGRJEVNOG DRVETA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA OGRJEVNOG DRVETA-CIJEPANA I METRICE RASCJEPLJENE NA MANJE OD 20 CM

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrjev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

60 PROSTORNIH METARA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "DREŽNICA" CENTRALNA ŠKOLA DONJA DREŽNICA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.11.2016. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.11.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ "DREŽNICA", DONJA DREŽNICA, 88215 DREŽNICA

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7838-7-1-8-3-6/16
PODIJELI: