Nabavka kosilica za travu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 237-7-1-4-465/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.3.b. Razina: Državna razina
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kosilica za travu
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kosilica za travu po tehničkoj specifikaciji navedeno u
konkurenskom zahtjevu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:12.5.2014 Vrijeme: 11:00 Adresa i mjesto: Hmdije
Kreševljakovića 98 ured 81
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
NEMA
(D-6446-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: