Nabavka računara i računarske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 312-7-1-4-58/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Irena Bešlija
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200090470004
Telefon: 033455155
Faks: 033455155
Elektronska po{ta: hajdar.doljancic@rtvfbih.ba
Internet adresa:www.rtvfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka računara i računarske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe RTVFBiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimović 12 71000 Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kerima Čengić
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033455131
Faks: 033455131
Elektronska po{ta: kerima.cengic@rtvfbih.ba
Internet adresa:www.rtvfbih.ba
(D-5659-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: