Nabavka srednjenaponskih sklopnih blokova

Datum objave: 22.08.2016. 13:20 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2016.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.-Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 167-08-1/16


Naziv pravnog lica:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo) IDB/JIB: 4200036180009

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387(0)33 779 620

Faks:+387 (0)33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: „SREDNJENAPONSKI SKLOPNI BLOKOVI"

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 19.08.2016. godine

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika.ba

Adresa za prijem ponuda: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo, kancelarija Protokol

Rok za prijem ponuda: 02.09.2016. godine u 10.00 sati

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 02.09.2016. godine u 12:30 sati u poslovnim prostorijama

Društva, Vilsonovo šetalište 15 (narandžasta zgrada), IV sprat, sala 303

Odobrena sredstva za nabavku: 460.000,00 KM bez PDV-a

Garancija za ozbiljnost ponude: DA

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: NE

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"

Mjesto isporuke robe/izvršenja usluga/izvođenja radova: DDP skladište Društva

PRA VO UČEŠĆA U POSTUPKU JA VNOG NADMETANJA IMAJU SVI ZAINTERESIRANI PONUĐAČI KOJI POŠALJU ZAHTJEV ZA UČEŠĆE l POSTI PKl \AliA\'KE PUTEM FAX-a ILI MAILA-a. NA ADRESU DRUŠTVA DO 01.09.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
TD-Srednjenaponski_sklopni_blokovi.pdf
PODIJELI: